Studia I i II stopnia

 

 

 

 

 Wykłady monograficzne

 

Aktualności

Nazwa jednostki : Katedra Biofizyki Medycznej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź Nazwa stanowiska : magistrant-...
Laureatką konkursu na stypendium naukowe NCN (magistrant-stypendysta) w projekcie Sonata Bis 9, NZ7, NCN: „Wykorzystanie olaparibu i inhibitorów...