Rada Wydziału

Terminarz Rad Wydziału na rok akademicki 2021/2022 Terminarz Rad Wydziału na rok akademicki 2020/2021
Profesorowie, profesorowie uczelni oraz pracownicy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego pobierz listę Pracownicy emerytowani W. BiOŚ UŁ...
Rada Wydziału BiOŚ UŁ na posiedzeniu w dniu 30.10.2012 roku powołała następujące komisje Wydziałowe: Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich -...
.
.