Komunikaty

Uchwała nr 750 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego Terminarz Rekrutacji 2021/2022 Więcej informacji: https://rekrutacja.uni.lodz.pl
Zobacz prezentację Wydziału