Zespół ds. dobrostanu zwierząt

Członkowie Zespołu:

  1. prof. UŁ dr hab. Tomasz Kowalczyk – przewodniczący Zespołu,
  2. Andrzej Frej, lekarz weterynarii,
  3. prof. UŁ dr hab. Justyna Gatkowska,
  4. dr hab. Grzegorz Zięba,
  5. dr Jarosław Wawrzyniak,
  6. Teresa Z. Staszewska – sekretarz Zespołu.

 

Kontakt:
Teresa Z. Staszewska -

 

Przygotowanie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Aktualne wzory formularzy wniosku i nietechnicznego streszczenia doświadczenia należy pobrać ze strony:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-...

 

Opiniowanie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Przygotowane wnioski do LKE należy przesłać do zaopiniowania przez Zespół ds. dobrostanu zwierząt najpóźniej 14 dni przed ich wysłaniem do LKE.

Wnioski prosimy przesyłać w formie elektronicznej do sekretarza Zespołu -

 

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt i opieką nad zwierzętami:

  • Teresa Z. Staszewska

Osoby odpowiedzialne za udostępnienie informacji dotyczących gatunków zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

  • - zwierząt laboratoryjnych: dr hab. Justyna Gatkowska, prof. UŁ; dr hab. Tomasz Kowalczyk, prof. UŁ; Teresa Z. Staszewska
  • - zwierząt wolno żyjących: dr hab. Grzegorz Zięba, dr Jarosław Wawrzyniak

 

Akty prawne:

https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/20190619_Ustawa_o_ochronie_...

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002338/O/D2021233...

 

Informacje dodatkowe

Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach:

https://www.gov.pl/web/nauka/krajowa-komisja-etyczna-do-spraw-doswiadcze...  

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

https://bip.umed.pl/SitePages/DevHome.aspx#Lokalna_Komisja_ds__Do%C5%9Bw...