Zaktualizowana oferta testów i ekspertyz

Zaktualizowana oferta testów i ekspertyz oraz informacja nt. badań prowadzonych na Wydziale BiOŚ jest już do dyspozycji osób zainteresowanych w zakładce PRZEDSIĘBIORCY/Oferta Wydziału BiOŚ

Wydziałowy Koordynator ds. współpracy z pracodawcami i biznesem
Prof. dr hab. Małgorzata M. Posmyk
tel.: +48-42-635-44-22