p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Zakład Biologii Bakterii

Kierownik Zakładu : prof. dr hab. Antoni Różalski

Adres: 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16, budynek A

Tel: +48 42 635 44 64

Fax: +48 42 665 58 18

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

Prof. Antoni Różalski (Kierownik)

+48 42 635 44 64

A/ 377

Śr. 12:00 -14:00

dr Iwona Kwil
(st. wykł.)

+48 42 635 45 27

A/ 376

Wt. 13:00 -14:00

dr Paulina Stolarek
(adiunkt)
+48 42 635 43 24

 

A/ 269 Śr. 11:00-12:00 

dr Magdalena Moryl    (adiunkt)

+48 42 635 43 24

A/ 269

Wt. 12:00-13:00

dr hab. Agnieszka Torzewska (prof. UŁ)

+48 42 635 42 41

A/ 275

Wt. 12:00-13:00

mgr Iwona Grzejdziak      (prac. nauk. techn.)

+48 42 635 45 27

A/ 376

-

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail Budynek/pokój  Konsultacje

mgr Dominika Szczerbiec

+48 42 635 43 24

A/ 269  -

 

Pracownia Mikrobiologii Ogólnej

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

dr hab. Dominika Drzewiecka (kierownik)

+48 42 635 44 69

A/ 366

Pn. 12:00-14:00

 

 dr Agata Palusiak                 (adiunkt)

+48 42 635 44 69

A/ 379

Czw. 12:00-14:00

 

dr Agnieszka Zabłotni          (adiunkt)

+48 42 635 44 69

A/ 366

Pn. 12:00-14:00

 

 dr Małgorzata Siwińska       (adiunkt)

+48 42 635 44 69

A/ 383

Pn. 12:00-13:00

Czw. 12:00-13:00

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

 Budynek/pokój  Konsultacje

 

 

 

   -

 

 

Tematyka badań

Zakład Biologii Bakterii

 1. Struktura chemiczna i swoistość serologiczna antygenów O bakterii Providencia alcalifaciens i Providencia stuartii.
 2. Czynniki chorobotwórczości bakterii z rodzaju Proteus i Providencia –prowadzone badania mają na celu m.in. charakterystykę wybranych czynników wirulencji bakterii, ocenę ich dystrybucji w obrębie zgromadzonych kolekcji szczepów oraz poszukiwanie wzajemnych korelacji.
 3. Infekcyjna kamica moczowa związana z zakażeniami Proteus mirabilis
  w warunkach in vitro prowadzone są badania mające na celu poznanie mechanizmu tworzenia infekcyjnych kamieni moczowych oraz udziału czynników chorobotwórczości bakterii i wpływu środowiska makroorganizmu na ten proces.
 4. Biofilm pałeczek z rodzaju Proteus i Providencia – badania mają na celu poznanie roli biofilmu w patogenezie infekcji układu moczowego, a także opracowanie skutecznych metod eradykacji drobnoustrojów rosnących w formie osiadłej.
 5. Bakteriofagi i bakteriocyny uropatogennych bakterii z rodzajów Proteus, Providencia i Morganella – badania obejmują charakterystykę poliwalentnych bakteriofagów wobec lekoopornych szczepów P.mirabilis, P.stuartii i M.morganii oraz bakteriocyn wytwarzanych przez te drobnoustroje. Wyizolowane bakteriofagi i bakteriocyny będą wykorzystywane m.in. do niszczenia biofimów jedno – i wielogatunkowych. 

Pracownia Mikrobiologii Ogólnej

 1. Klasyfikacja serologiczna pałeczek Proteus sp. do serogrup O tego rodzaju
 2. Charakterystyka biologiczna, antygenowa i epidemiologiczna szczepów z rodzaju Proteus izolowanych z różnych materiałów klinicznych od osób chorych z regionu łódzkiego.
 3. Określanie prawdopodobieństwa zakażenia endogennego oraz możliwości rozprzestrzeniania się wśród osób zakażonych, szczepów z rodzaju Proteus poprzez określanie ich serotypu, profilu wrażliwości na antybiotykioraz pokrewieństwa genetycznego.
 4. Badania wrażliwości na wybrane antybiotyki oraz innych cech szczepów Klebsiella pneumoniae oraz K. oxytoca, izolowanych z moczu od pacjentów z regionu łódzkiego.
 5.  Analiza właściwości lipopolisacharydów pochodzących z form planktonicznychi z biofilmu wybranych klinicznych szczepów Proteus sp.
 6. Badania wpływu subinhibitorowych stężeń ciprofloksacyny na właściwości pałeczek Proteus sp.
 7. Analiza różnorodności mikrobiologicznej środowisk ekstremalnych w Polsce.
 8. Badanie krzyżowej aktywności serologicznej antygenów polisacharydowych Proteus spp. i Klebsiella spp.

Realizowane projekty

Zakład Biologii Bakterii

 1. „Badania polisacharydów macierzy biofilmu Proteus mirabilis – obserwacje mikroskopowe i próba izolacji”   (2013 r. – dofinansowanie dla młodych naukowców ),
 2. „Biofilm Providencia stuartii – ocena wytwarzania, czynniki wpływające na jego formowanie” (2013 r. - dofinansowanie dla młodych naukowców),
 3. „Badania hydrofobowości powierzchni pałeczek Proteus penneri” (2013 r. – badania w ramach środków finansowych przyznanych na działalność statutową jednostki). 

Pracownia Mikrobiologii Ogólnej

 1. Dotacja celowa dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich: "Antybiotykowrażliwość oraz wybrane czynniki wirulencji pałeczek K. pneumoniae i K. oxytoca w odniesieniu do szczepów Proteus spp. - różnice i podobieństwa"
 2. Dotacja celowa dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich. „Porównanie budowy chemicznej i właściwości biologicznych lipopolisacharydów z form planktonicznych oraz z biofilmu wybranych szczepów Proteus” 2013
 3. Grant Promotorski N N401 015636 „Badania serologiczne i strukturalne części O-swoistej lipopolisacharydów kolekcji szczepów Proteus penneri. Określenie ich przynależności serologicznej” 2009-2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 4. Grant Zespołowy N N401 020135 „Charakterystyka i analiza serologiczna szczepów klinicznych bakterii z rodzaju Proteus, izolowanych w regionie łódzkim” 2008-2013

Współpraca

Zakład Biologii Bakterii

 1. Instytut Chemii Organicznej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja.
 2. TEDA School of Biological Sciences and Biotechnology, Nankai University, Tianjin, Chiny.
 3. Politechnika Łódzka, Instytut Fizyki.
 4. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. 

Pracownia Mikrobiologii Ogólnej

 1. Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences, 119991 Moskwa, Federacja Rosyjska
 2. Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Polska Akademia Nauk, Wrocław
 3. Center for Neuroscience and Cell Biology, University of Coimbra, Portugalia

Usługi/Ekspertyzy

Zakład Biologii Bakterii

 1. Przygotowanie prób rozdział elektroforetyczny białek stosując elektroforezę jedno- i dwukierunkową,
 2. Obserwacje mikroskopowe w mikroskopie kontrastowo-fazowym i fluorescencyjnym (Nikon Eclipse TE2000S) wraz z rejestracją i obróbką obrazu (program Lucia),
 3. Wykonanie jakościowych i ilościowych testów immunoenzymatycznych: Western blot, Dot blot, ELISA,
 4. Analiza mikrobiologiczna wody.

Pracownia Mikrobiologii Ogólnej

 • ·         otrzymywanie i oczyszczanie lipopolisacharydów bakteryjnych
 • ·         elektroforeza lipo polisacharydów
 • .          oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów i wskaźników zanieczyszczenia kałowego w wodzie
 • .          analiza mikrobiologiczna powietrza i powierzchni

 Wybrane publikacje

Zakład Biologii Bakterii

1. O.G. Ovchinnikova, O.A. Valueva, N.A. Kocharova, N.P. Arbatsky, A. Maszewska, A. Zabłotni, A.S. Shashkov,  A. Rozalski, Y.A. Knirel: Structure of the O-polysaccharide of Providencia alcalifaciens O35 containing an N-[(S)-1-carboxyethyl]-L-alanine  (alanopine)derivative of 4-amino-4,6-dideoxyglucose. Carbohydr. Res. (2013) 375, 73-78.

2. I. Kwil, D. Kaźmierczak, A. Różalski: Swarming growth and resistance of Proteus penneri and Proteus vulgaris strains to normal human serum. Adv. Clin. Exp. Med. (2013) 22, 165-175.

3. A. Różalski, A. Torzewska, M. Moryl, I. Kwil, A. Maszewska, K. Ostrowska, D. Drzewiecka, A. Zabłotni, A. Palusiak, M. Siwińska, P. Stączek: Proteus sp. an opportunistic bacterial patogen – classification, swarming growth, clinical significance and virulence factors. Folia Biologica et Oecologica (2012) 8, 1-17. DOI 10.2478/fobio-2013-0001.

4. J. Piechota, J. Prywer, A. Torzewska: Ab initio predictions of structural and elastic properties of struvite: contribution to urinary stone research. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2012) 15, 1329-1336.

5. B. Liu, M. Chen, A.V. Perepelov, J. Liu, O.G. Ovchinnikova, D. Zhou, L. Feng, A. Rozalski, Y.A. Knirel, L. Wang: Genetic analysis of the O-antigen of Providencia alcalifaciens O30 and biochemical characterization of a formyltransferase involved in the synthesis of a Qui4N derivative. Glycobiology (2012) 9, 1236-1244.

6. O.G. Ovchinnikova, B. Liu, D. Guo, M. Bialczak-Kokot, A.S. Shashkov, L. Feng, A. Rozalski, L. Wang, Y.A. Knirel: Structural, serological and genetic characterization of the O-antigen of Providencia alcalifaciens O40. FEMS Immunol. Medical Microbiol. (2012), doi: 10.1111/1574-695X.12002.

7. O.G. Ovchinnikova, B. Liu, D. Guo, N.A. Kocharova, A.S. Shashkov, L. Feng, A. Rozalski, Y.A. Knirel, L. Wang: Localization and molecular characterization of the putative Providencia O-antigen gene cluster. Microbiology (2012) 158, 1024-1036.

8. G. Ovchinnikova, B. Liu, N. A. Kocharova, A. S. Shashkov, M. Siwinska, L. Feng, A. Rozalski, L. Wang,Y. A. Knirel: Structure of a peptidoglycan-related polysaccharide from Providencia alcalifaciens O45. Biochemistry (Moscow) (2012), 77, 609-615.

9. J. Prywer, A. Torzewska, T. Płociński: Unique surface and internal structure of struvite crystals formed by Proteus mirabilis. Urol. Res. (2012), 1-9, Article in Press.

10. J. Prywer, A. Torzewska: Effect of curcumin against Proteus mirabilis during crystallization of struvite from artificial urine. Evid. Based Complement Alternat. Med. (2012), art. no. 862794.
11. A. Różalski, P. Stączek: Proteus. Chapter 84 [w] “Molecular detection of human bacterial pathogens”, (2011), p. 981-996, Ed.: D. Liu, CRC Press, Taylor and Francis Group.
12. Y.A. Knirel, A.V. Perepelov, A. Kondakova, S. N. Senchenkova, Z. Sidorczyk, A. Rozalski W. Kaca: Structure and serology of O-antigens as the basis for classification of Proteus strains. Innate Immunity, (2011) 17, 70-96.

13. O.G. Ovchinnikova, N.A. Kocharova, A.A. Parkhomchuk, M. Białczak-Kokot, A.S. Shashkov, Y.A. Knirel, A. Rozalski: Structure of the O-polysaccharide from the lipopolysaccharide of Providencia alcalifaciens O60. Carbohydr. Res. (2011) 346, 327-380.

14. N.A. Kocharova, O.G. Ovchinnikova,M. Bialczak-Kokot, A.S. Shashkov, Y.A. Knirel, A.Rozalski Structure of the O-polysaccharide of Providencia alcalifaciens O25 containing an amide of d‑galacturonic acid with Nε-[(R)-1-carboxyethyl]-l-lysine. Biochemistry (Moscow) (2011), 76, 707-712.

15. O.G. Ovchinnikova,N.A. Kocharova, A.N. Kondakova, M. Bialczak –Kokot,A.S. Shashkov,Y.A. Knirel,A. Rozalski: Structure of the O-polysaccharide from the lipopolysaccharide of Providencia alcalifaciens O28. Carbohydr. Res. (2011), doi 10.1016/j.carres.2011 09.008.

16. A.A. Parkhomchuk, N.A. Kocharova, M. Białczak-Kokot, A.S. Shashkov, A. O. Chizhov, Y.A. Knirel, A. Rozalski: Structure of the O-polysaccharide from the lipopolysaccharide of Providencia alcalifaciens O12. Carbohydr. Res. (2010), 345, 1235-1239.

17. A. Maszewska, A. Torzewska, P. Stączek, A. Różalski: Enterocyte-like Caco-2 cells as a model for in vitro studies of diarrhoeagenic Providencia alcalifaciens invasion, Microbial. Path. (2010), 49, 285-293.

18. Z. Romanowski, P. Kempisty, J. Prywer, S. Krukowski, A. Torzewska: Density functional theory of structural and electronic properties of struvite. J. Phys. Chem. A., (2010), 114, 7800-7808.

19. J. Prywer, A. Torzewska: Biomineralization of struvite crystals by Proteus mirabilis from artificial urine and their mesoscopic structure. Cryst. Res. Technol. (2010), 45, 1283 – 1289.

20. A. Różalski, P. Stączek: Proteus. Chapter 30 w książce: „Molecular detection of foodborne pathogens”, Ed.: Dongyou Liu, CRC Press, Taylor and Francis Group, 2009, p. 417-430.

Pracownia Mikrobiologii Ogólnej

 1.  Palusiak A.: “Immunochemical properties of Proteus penneri lipopolysaccharides – one of the major Proteus sp. virulence factors; Carbohydr Res., 380, 16-22, 2013
 2. Siwińska M., A. S. Shashkov, A. N. Kondakova, D. Drzewiecka, A. Zabłotni, N. P. Arbatsky, O. A. Valueva, K. Zych, Z. Sidorczyk, Y. A. Knirel: “Structure of the alanopine-containing O-polysaccharide and serological cross-reactivity of the lipopolysaccharide of Proteus vulgaris HSC 438 classified into a new Proteus serogroup, O76”; Microbiology, 159, 1036-1043, 2013
 3. Arbatsky N. P., D. Drzewiecka, A. Palusiak, A. S. Shashkov, A. Zabłotni, M. Siwińska, Y. A. Knirel: “Structure of a Kdo-containing O polysaccharide representing Proteus O79, a newly described serogroup for some clinical Proteus genomospecies isolates from Poland”; Carbohydr Res., 379, 100-105, 2013
 4. Palusiak A., M. Siwińska, Z. Sidorczyk: “Serological studies of Proteus penneri strains determining qualification to appropriate O-serogroup”; Pol. J. Microbiol., 62, 211-216, 2013
 5. Ovchinnikova O.G., Valueva O.A., Kocharova N.A., Arbatsky N.A., Maszewska A., Zabłotni A., Shashkov A.S., Rozalski A., Knirel Y.A.: Structure of the O-polysaccharide of Providencia alcalifaciens O35 containing an N-[(S)-1-carboxyethyl]-L-alanine (alanopine) derivative of 4-amino-4,6-dideoxyglucose. Carbochydrate research, 375, 73-78, 2013
 6. Różalski A., A. Torzewska, M. Moryl, I. Kwil, A. Maszewska, K. Ostrowska, D. Drzewiecka, A. Zabłotni, A. Palusiak, M. Siwińska, P. Stąçzek: „Proteus sp. – an opportunistic bacterial pathogen – classification, swarming growth, clinical significance and virulence factors”; Folia Biologica et Oecologica, 8, 1-17, 2012
 1. Ovchinnikova O. G., B. Liu, N. A. Kocharova, A. S. Shashkov, A. N. Kondakova, M. Siwińska, L. Feng, A. Różalski, L. Wang, Y. A. Knirel: “Structure of a peptidoglycan-related polysaccharide from Providencia alcalifaciens O45”; Biochemistry (Moscow), 77, 609-615, 2012
 2. D. Drzewiecka, N. P. Arbatsky, P. Stączek, A. S. Shashkov, Y. A. Knirel, Z. Sidorczyk: “Structural and serological studies of the O-polysaccharide of strains from a newly created Proteus O78 serogroup prevalent in Polish patients”; FEMS Immunol. Med. Microbiol., 58, 269-276, 2010
 3. Palusiak A. and Z. Sidorczyk: “Characterization of epitope specificity of Proteus penneri 7 lipopolysaccharide core region”; Acta Biochim. Pol., 57, 529-532, 2010
 4. Palusiak A. and Z. Sidorczyk: “Serological characterization of the core regions of lipopolysaccharides of rough Proteus sp. strains”; Arch. Immunol. Ther. Exp., 57, 303-310, 2009
 5. Palusiak A., M. Dzieciątkowska and Z. Sidorczyk: “Application of two different kinds of sera against Proteus penneri lipopolysaccharide core region in search of epitopes determining cross-reactions with antibodies”; Arch. Immunol. Ther. Exp., 56, 135-140, 2008
 6. D. Drzewiecka, N. P. Arbatsky, A. S. Shashkov, P. Stączek, Y. A. Knirel, Z. Sidorczyk: „Structure and serological properties of the O-antigen of two clinical Proteus mirabilis strains classified into a new Proteus O77 serogroup”; FEMS Immunol. Med. Microbiol., 54, 185-194, 2008
 7. D. Drzewiecka: “Significance and roles of Proteus bacteria in natural environments” Microb. Ecol. 2016, doi:10.1007/s00248-015-0720-6
 8. Palusiak A.: ”Classification of Proteus penneri lipopolysaccharides into core region serotypes” Med. Microbiol. Immunol., doi: 10.1007/s00430-016-0468-8, 2016
 9. D. Drzewiecka, G. Lewandowska: „Szczepionki w zapobieganiu zakażeniom układu moczowego, wywoływanym przez bakterie z rodzaju ProteusPostepy Hig. Med. Dosw. 70, 1032-1043, 2016
 10. Albuquerque L., Kowalewicz-Kulbat M., Drzewiecka D., Stączek P., d'Auria G., Rosselló-Móra R., da Costa M. S.: “Halorhabdus rudnickae sp. nov., a halophilic archaeon isolated from a salt mine borehole in Poland”Syst. Appl. Microbiol. 39, 100-105, 2016, doi: 10.1016/j.syapm.2015.12.004.
 11. D. Drzewiecka, A. S. Shashkov, N. P. Arbatsky, Y. A. Knirel: “Immunochemical characterization of the O antigens of two Proteus strains, O8-related antigen of Proteus mirabilis 12 B-r and O2-related antigen of Proteus genomospecies 5/6 12 B-k, infecting a hospitalized patient in Poland” Microbiology 162, 789-797, 2016, doi: 10.1099/mic.0.000274
 12. Palusiak A., M. Siwińska, A. Zabłotni: ”Proteus mirabilis RMS 203 as a new representative of the O13 Proteus serogroup”; A. Biochim. Pol., 62, 691-695, 2015
 13. Palusiak A.: ”The antigens contributing to the serological cross-reactions of Proteus antisera with Klebsiella representatives”; Mol. Immunol., 64, 228–234, 2015
 14. M. Siwińska, E. A. Levina, O. G. Ovchinnikova, D. Drzewiecka, A. S. Shashkov, A. Różalski, Y. A. Knirel: “Classification of a Proteus penneri clinical isolate with a unique O-antigen structure to a new Proteus serogroup, O80” Carbohydr. Res., 407, 131-136, 2015, doi: 10.1016/j.carres.2015.02.003
 15. Palusiak A., A. Maciejewska, C. Ługowski, A. Różalski: ”The amide of galacturonic acid with lysine as an immunodominant component of the lipopolysaccharide core region from Proteus penneri 42 strain”; A. Biochim. Pol., 61, 129-132, 2014

 Tematyka prac dyplomowych

Tematy prowadzonych prac magisterskich są związane z problematyką badawczą Zakładu i podawane z początkiem każdego roku akademickiego. W przypadku prac licencjackich mile widziane są również tematy zaproponowane przez studentów.

Przykłady tematów prac licencjackich

Zakład Biologii Bakterii

 • Znaczenie biofilmu bakterii Proteus w zakażeniach układu moczowego
 • Drobnoustroje środowisk ekstremalnych
 • Interakcje między drobnoustrojami w biofilmie wielogatunkowym
 • Czynniki infekcyjne u podłoża schizofremii
 • Wykorzystanie drobnoustrojów w terapii antynowotworowej
 • Metoda phage display - charakterystyka i zastosowanie
 • Tejksobaktyna - nowy antybiotykwykorzystywany w zwalczaniu Gram-dodatnich bakterii

Pracownia Mikrobiologii Ogólnej

 • Wzrost rozpełzły bakterii. Zjawisko Diensa
 • Wytwarzanie pęcherzyków błonowych (MV) przez drobnoustroje jako przejaw antagonizmu
 • Rola probiotyków w leczeniu infekcji Helicobacter pylori
 • Rola fimbrii Escherichia coli w zakażeniach układu moczowego
 • Szczepionki w profilaktyce zakażeń układu moczowego wywołanych przez bakterie z rodzaju Proteus
 • Degradacja mikrobiologiczna papierowych i drewnianych obiektów zabytkowych
 • Antybiotyki w środowiskach naturalnych i ich wpływ na powstawanie lekooporności
 • Występowanie pałeczek Proteus sp. w produktach żywnościowych
 • Charakterystyka pałeczek z rodzaju Klebsiella
 • Hamowanie quorum sensing (quorum quenching) w środowiskach morskich.
 • Czynniki chorobotwórczości warunkowych patogenów z rodzaju Proteus sp..
 • Ekstremofile – mikroorganizmy środowisk ekstremalnych.

 

Przykłady tematów prac magisterskich

Zakład Biologii Bakterii

 • Synergistyczny wpływ drobnoustrojów na powstawanie kamieni moczowych
 • Ocena współdziałania koktajlu bakteriofagowego z antybiotykami na biofilm Proteus mirabilis
 • Izolacja i charakterystyka bakterii degradujących szczawiany z rodzaju Lactobacillus izolowanych z kiszonek
 • Badanie wpływu enzymów proteolitycznych i DNAzy na wrażliwość biofilmów Proteus mirabilis na wybrane antybiotyki

Pracownia Mikrobiologii Ogólnej

 • Wykrywanie antygenów powierzchniowych zaangażowanych w krzyżowe reakcje serologiczne surowic anty Proteus z wybranymi szczepami Klebsiella spp.
 • Typowanie serologiczne wybranych szczepów Proteus sp. izolowanych od chorych z regionu łódzkiego
 • Wpływ działania subinhibitorowych stężeń ciprofloksacyny na lekooporność klinicznych szczepów Proteus sp.
 • Sprawdzenie zależności między profilem antybiotykowrażliwości, a przynależnością do serogrupy O wybranych szczepów z rodzaju Proteus
 • Sprawdzenie pokrewieństwa wielolekoopornych izolatów z rodzaju Klebsiella
 • Badanie możliwości transmisji szczepów Proteus mirabilis wśród chorych z regionu łódzkiego

Materiały dla studentów

Przydatne linki

Galeria zdjęć