Wzory podań

Podania składane w oryginale (w formie papierowej) kierowane są do Pani 

Prodziekan dr hab. Katarzyny Dzitko, prof. UŁ. 

ale dostarczane do Dziekanatu do osób odpowiedzialnych za dany kierunek: 

 • mgr Katarzyna Paszak

  - Biologia I st., Biologia Kryminalistyczna, Genetyka   

 • mgr Aleksandra Szymczyk

  - Biotechnologia I st., Mikrobiologia   

 • mgr Monika Litwinowicz

  - Ochrona Środowiska, Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, EkoMiasto   

 • lic. Agnieszka Domagała

  - Biologia II st., Biotechnologia IIst., Biologia - studia niestacjonarne  

Oryginał podania można dostarczyć: 

 • wrzucając dokument do urny przy portierni w budynku A lub
 • wysyłając na adres dziekanatu: Dziekanat, ul. Pilarskiego 14/16, 90-231