Walne Zgromadzenie Rady Biznesu przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska - nowi Członkowie! (18 XII 2012)

We worek, 18 grudnia 2012 odbyło się posiedzenie Członków Rady Biznesu przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu w sali Rady Wydziału BiOŚ udział wzięli przedstawiciele Członków Założycieli Rady Biznesu, kandydaci na nowych Członków oraz zaproszeni goście.

Po uroczystym powitaniu uczestników przez Dziekan Wydziału prof. nadzw. dr hab. Elżbietę Żądzińską prezentacji kandydatów na nowych Członków RB BiOŚ - Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, oraz Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp.z o.o. - dokonała prof nadzw. dr hab. Małgorzata M.Posmyk - Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z pracodawcami.

Następnie przedstawiciele ww. firm: mgr inż. Edward Janusz (Dyrektor RDLP), dr Ewa Sadowska-Kowalska (Prezes FRP), oraz Andrzej Syczeń (Prezes ŁRPNT) uroczyście podpisali z Panią Dziekan porozumienia o współpracy. W ten sposób wspomniane firmy uzyskały status Członka Rady Biznesu przy Wydz. BiOŚ I kadencji (2012-2016) i uprawnienia do używania tytułu Partnera Wydziału BiOŚ UŁ - co zostało potwierdzone stosownymi Certyfikatami. Dalsze obrady moderowała prof. nadzw. dr hab. Małgorzata M.Posmyk, która nawiązując do niedawnego (18 X 2012) spotkania Członków RB BiOŚ z przedstawicielami Państwowej Komisji Akredytacyjnej wyraziła swoje uznanie i wdzięczność za liczną obecność przedstawicieli firm, cenne uwagi i sugestie, wygłoszone pozytywne opinie o Wydziale i jego współpracy
z otoczeniem biznesowym.

Dalsze punkty dyskusji były ściśle powiązane z tematami poruszanymi na ww spotkaniu i były to:
• kwestie zawodowych praktyk studenckich i staży podyplomowych w firmach;
• "prace dyplomowe na temat" - inspiracje i pobudzanie tego sektora wspólnych działań nauki i praktyki;
• wspólne projekty do NCBiR
• realny wpływ praktyków na programy kształcenia jako bardzo istotny walor pozwalający zwiększyć konkurencyjność absolwenta na rynku pracy (opiniowanie wydziałowych programów kształcenia;
• propozycje wykładów i seminariów prowadzonych przez praktyków);
• studia podyplomowe i szkolenia na zamówienie firm;
• promocja i różne formy dobrowolnego finansowego wspierania Wydziału (banery reklamowe na nowej stronie internetowej BiOŚ; współorganizacja konferencji naukowych).

Oficjalnie spotkanie zakończyło się życzeniami świątecznymi i poczęstunkiem ale indywidualne dyskusje toczyły się jeszcze długo w kuluarach.

grafika