Rachunek bankowy BiOŚ

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

83 1240 3028 1111 0010 2942 8897

 

Nr r-ku bankowego dla wpłat za indeks, legitymację, dyplom, blok pedagogiczny.

 

W tytule przelewu należy zamieścić informację:

  • Imię i nazwisko
  • Rok i kierunek studiów ( np. II BT, gdzie B oznacza biologię, BT – biotechnologię, MB- mikrobiologię, OS – ochronę środowiska)
  • Tytuł opłaty ( np. za legitymację)