Pełnomocnicy

 

   Pełnomocnicy Dziekana

kadencja w latach 2020-2024

  
   

 

 

  Pełnomocnik Dziekana
ds. jakości kształcenia

 

dr Agnieszka Wolańska-Kamińska

  

 

Pełnomocnicy Dziekana
ds. kierunków: 

 

 

 

Biologia, Biologia kryminalistyczna, Genetyka

 

dr hab. Renata Bocian

 

Biotechnologia, Mikrobiologia

 

dr Anita Ciesielska

 

Biomonitoring i biotechnologie
ekologiczne, 
EkoMiasto,
Ochrona Środowiska

 


dr Natalia Ratajczyk

 

 

 

 

 

Pełnomocnik Dziekana
ds. rekrutacji

 

 

dr Mariusz Krupiński

 

 

Pełnomocnik Dziekana
ds. studenckich praktyk
zawodowych

 

dr Agnieszka Bednarek

  Pełnomocnik Dziekana
ds. studenckich praktyk
pedagogicznych

 

dr hab. Radosław Włodarczyk

  Pełnomocnik Dziekana
ds. kształcenia nauczycielskiego i współpracy ze szkołami

 

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Szczepko-Morawiec

  Pełnomocnik Dziekana
ds. współpracy z zagranicą

 

prof. UŁ dr hab. Maciej Bartos

  Pełnomocnik Dziekana
ds. promocji

 

prof. UŁ dr hab. Joanna Grabowska  

 

 

Pełnomocnik Dziekana
ds. programu 
Mobility Direct

 

prof. UŁ dr hab. Marek Wieczorek

 

  Pełnomocnik Dziekana
ds. programu Erasmus+ 
  prof. UŁ dr hab. Tomasz Kowalczyk  


  Pełnomocnik Dziekana
ds. Studenckich Kół Naukowych
  prof. UŁ dr hab. Dorota Rybaczek   


 

Pełnomocnik Dziekana
ds. kontaktów z pracodawcami
i biznesem

 


prof. dr hab. Małgorzata M. 
Posmyk

        
 

Pełnomocnik Dziekana
ds. wydziałowej sieci komputerowej

 


dr Eligiusz Serafin

        
  Pełnomocnik Dziekana
ds. wykorzystania aparatury
w POMi
STB
 


prof. UŁ dr hab. Marek Wieczorek 

       
  Pełnomocnik Dziekana
ds. inwestycji i remontów
 
  prof. UŁ dr hab. Jerzy Nadolski


  Pełnomocnik Dziekana
ds. ochrony danych osobowych 
  prof. UŁ dr hab. Agnieszka Soszyńska-Maj 
       

  

 

  DYŻURY:

 

Kontakt z Pełnomocnikami możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną!

 

Informacje o dyżurach on-line (link)

Pełnomocników ds. KIERUNKÓW 

podano w zakładce Studenci --> Studia I i II stopnia --> Aktualności

 

 

Dziekanat Wydziału BiOŚ UŁ 
ul. Pilarskiego 14/16, 90-231 Łódź