Nasi laureaci konkursu "Ekologiczny magister i doktor"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał nagrody w VIII edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor".
Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Wśród nagrodzonych są absolwenci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ:

Laureat w kategorii ekologiczny doktor:

dr Piotr Gadawski  (promotor prof. dr hab. Michał Grabowski) Species diversity and origin of non-biting midges (Chironomidae) from a geologically young lake and its old spring system

Laureatki w kategorii ekologiczny magister:

mgr Monika Piech (promotor dr Natalia Ratajczyk) Zachowanie zieleni miejskiej w świadomości mieszkańców Łodzi
mgr Marta Szczepanowska  (promotor dr Natalia Ratajczyk) Zachowanie walorów przyrodniczych Sulejowskiego Parku Krajobrazowego w świadomości mieszkańców Sulejowa i okolic

Laureatom i ich promotorom serdecznie gratulujemy!