p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Lista członków Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Lista członków Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Lp.

Tytuł (stanowisko) i stopień, imię i nazwisko

Dyscyplina i specjalność

 

I. Członkowie Rady Wydziału BiOŚ UŁ zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy

1

Prof. dr hab. Jerzy Bańbura

ekologia,
zoologia, ornitologia, ekologia, biologia ewolucyjna

 

2

Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

biofizyka,
biofizyka reaktywnych form tlenu, biofizyka błon

 

3

Prof. dr hab. Janusz Błasiak

biochemia,
genetyka,
biochemia kwasów nukleinowych

 

4

Prof. dr hab. Magdalena Błażewicz

biologia,
zoologia

 

5

Prof. dr hab. Maria Bryszewska

biofizyka

 

6

Prof. dr hab. Magdalena Bryś

biochemia,
biologia molekularna, transformacja nowotworowa

 

7

Prof. dr hab. Bożena Bukowska

ochrona środowiska,
biofizyka

 

8

Prof. dr hab. Jerzy Długoński /¼ et./

biotechnologia, biotechnologia mikrobiologiczna, mikrobiologia przemysłowa

 

9

Prof. dr hab. Piotr Frankiewicz

ochrona środowiska,
ekologia wód śródlądowych

 

10

Prof. dr hab. Teresa Gabryelak /¼ et./

biofizyka,
biologia

 

11

Prof. dr hab. Michał Grabowski

biologia,
zoologia

 

12

Prof. dr hab. Maria Grzybkowska /¼ et./

ochrona środowiska, biologia, hydrobiologia, zoologia

 

13

Prof. dr hab. Krzysztof Gwoździński

ochrona środowiska,
biofizyka, biologia molekularna

 

14

Prof. dr hab.
Barbara Klajnert-Maculewicz

biofizyka,
biofizyka medyczna

 

15

Prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz

biotechnologia,
genetyka molekularna roślin

 

16

Prof. dr hab. Jan Konopacki

biologia,
neurofizjologia

 

17

Prof. dr hab. Wanda M. Krajewska /¼ et./

biochemia,
biologia molekularna, transformacja nowotworowa, transdukcja sygnału w komórce, regulacja ekspresji genów

 

18

Prof. dr hab. Andrzej Kruk

ochrona środowiska,
ekologia, ichtiologia

 

19

Prof. dr hab.
Katarzyna Lisowska

biotechnologia

 

20

Prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek /¼ et./

biologia

 

21

Prof. dr hab. Agnieszka Marczak

biofizyka

 

22

Prof. dr hab. Janusz Markowski /¼ et./

ochrona środowiska,
ekologia,zoologia, teriologia

 

23

Prof. dr hab. Janusz Maszewski

biologia,
biologia komórki

 

24

Prof. dr hab.
Magdalena
Mikołajczyk-Chmiela

mikrobiologia,
immunologia,
mikrobiologia kliniczna

 

25

Prof. dr hab. Małgorzata M. Posmyk

biologia,
fizjologia roślin

 

26

Prof. dr hab. Mirosław Przybylski

ekologia,
ichtiologia

 

27

Prof. dr hab. Mieczysław Puchała /¼ et./

biofizyka,
biofizyka radiacyjna, radiobiologia

 

28

Prof. dr hab. Antoni Różalski

mikrobiologia,
mikrobiologia, immunobiologia bakterii, immunochemia bakterii

 

29

Prof. dr hab.
Joanna Saluk-Bijak

biochemia,
biochemia hemostazy

 

30

Prof. dr hab. Jacek Siciński

ochrona środowiska,
biologia,zoologia

 

31

Prof. dr hab. Maria J. Skłodowska

biologia,
fizjologia i biochemia roślin, biotechnologia

 

32

Prof. dr hab. Mirosław Soszyński

biofizyka,
biologia, biofizyka błon

 

33

Prof. dr hab. Tomasz Śliwiński

biochemia,
genetyka molekularna

 

34

Prof. dr hab. Katarzyna Woźniak

biochemia,
genetyka molekularna

 

35

Prof. dr hab. Maciej Zalewski

ekologia,
zoologia

 

36

Prof. dr hab. Piotr Zieliński

ochrona środowiska,
biologia,ornitologia, herpetologia,
ochrona fauny

 

37

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

biologia,
antropologia

 

38

Dr hab. Aneta Balcerczyk, prof. UŁ

biochemia,

epigenetyka

 

39

Dr hab. Maciej Bartos, prof. UŁ

biologia,
arachnologia

 

40

Dr hab. Karolina Bącela-Spychalska, prof. UŁ

ekologia

 

41

Dr hab. Przemysław Bernat, prof. UŁ

biotechnologia,
biotechnologia mikrobiologiczna

 

42

Dr hab. Michał Bijak, prof. UŁ

biochemia

 

43

Dr hab. Alina Błaszczyk, prof. UŁ

biologia,
genetyka, cytogenetyka

 

44

Dr hab. Renata Bocian

biologia,

neurobiologia

 

45

Dr hab. Anna Drozd, prof. UŁ

biologia,
zoologia, malakologia

 

46

Dr hab. Magdalena Druszczyńska

mikrobiologia,
mikrobiologia kliniczna, immunologia

 

47

Dr hab. Dominika Drzewiecka

mikrobiologia

 

48

Dr hab. Piotr Duchnowicz

biofizyka,
biofizyka białek i błon biologicznych

 

49

Dr hab. Małgorzata Dukowska, prof. UŁ

ekologia,

hydrobiologia,
ekologia wód śródlądowych

 

50

Dr hab. Bożena Dziadek, prof. UŁ

mikrobiologia,
parazytologia

 

51

Dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ

mikrobiologia,
parazytologia

 

52

Dr hab. Marek Fol, prof. UŁ

mikrobiologia,
mikrobiologia lekarska, immunologia

 

53

Dr hab. Ewa Gajewska, prof. UŁ

biologia,
fizjologia i biochemia roślin

 

54

Dr hab. Mariusz Gałka, prof. UŁ

ekologia,

biogeografia, paleoekologia, paleobotanika

 

55

Dr hab. Justyna Gatkowska

mikrobiologia

 

56

Dr hab. Michał Glądalski

biologia,
biologia ewolucyjna, ekologia behawioralna

 

57

Dr hab. Łukasz Głowacki

ekologia,
ichtiologia

 

58

Dr hab. Joanna Grabowska, prof. UŁ

ekologia,
ichtiologia

 

59

Dr hab. Maksim Ionov, prof. UŁ

biofizyka,
biofizyka medyczna

 

60

Dr hab. Anna Janaszewska

biofizyka

 

61

Dr hab. Tomasz Janiszewski

biologia,
ekologia

 

62

Dr hab. Adam Kaliński

ekologia

 

63

Dr hab. Izabela Kałucka

ekologia

 

64

Dr hab. Andrzej Kaźmierczak, prof. UŁ

biologia,
cytofizjologia

 

65

Dr hab. Edyta Kiedrzyńska
/¼ et./

ekologia

 

66

Dr hab. Marcin Kiedrzyński

ekologia,
ekologia roślin

 

67

Dr hab. Marta Kolanowska, prof. UŁ

biologia

 

68

Dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, prof. UŁ

biochemia

 

69

Dr hab. Jeremi Kołodziejek, prof. UŁ

biologia,
taksonomia roślin

 

70

Dr hab. Renata Kontek, prof. UŁ

biologia,
genetyka, cytogenetyka

 

71

Dr hab. Dominik Kopeć, prof. UŁ

ekologia

 

72

Dr hab. Tomasz Kowalczyk, prof. UŁ

biologia,
neurobiologia

 

73

Dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat

mikrobiologia

 

74

Dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ

biofizyka,
radiobiologia, biofizyka medyczna

 

75

Dr hab. Maria Krotewicz, prof. UŁ

biologia,
neurobiologia

 

76

Dr hab. Agnieszka Krupa

mikrobiologia

 

77

Dr hab. Renata Krupa

biologia,
genetyka molekularna i kliniczna

 

78

Dr hab. Anna Krześlak, prof. UŁ

biochemia,
cytobiochemia

 

79

Dr hab. Leszek Kucharski, prof. UŁ

ekologia,
biologia, geobotanika

 

80

Dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. UŁ

biologia,
fizjologia roślin

 

81

Dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. UŁ

biologia,
antropologia biologiczna

 

82

Dr hab. Magdalena
Łabieniec-Watała, prof. UŁ

biofizyka,
biofizyka medyczna

 

83

Dr hab. Urszula Małolepsza, prof. UŁ

biologia,
fizjologia i biochemia roślin

 

84

Dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. nadzw.

biologia,
biofizyka

 

85

Dr hab. Katarzyna Miłowska, prof. UŁ

biofizyka

 

86

Dr hab. Piotr Minias, prof. UŁ

ekologia

 

87

Dr hab. Jerzy Nadolski, prof. UŁ

biologia

 

88

Dr hab. Paweł Nowak, prof. UŁ

biochemia,
biochemia krzepnięcia krwi

 

89

Dr hab. Beata Olas, prof. UŁ

biotechnologia,
biochemia hemostazy

 

90

Dr hab. Krzysztof Pabis, prof. UŁ

ekologia

 

91

Dr hab. Katarzyna Paraszkiewicz, prof. UŁ

biotechnologia, biotechnologia drobnoustrojów

 

92

Dr hab. Jacek Patykowski, prof. UŁ

biologia,
fizjologia i biochemia roślin,
biologia stresu
i mechanizmów obronnych roślin

 

93

Dr hab. Anna Pieniążek

biofizyka

 

94

Dr hab. Justyna Polit, prof. UŁ

biologia,
biologia komórki

 

95

Dr hab. Michał Ponczek

biochemia,
bioinformatyka, biochemia hemostazy

 

96

Dr hab. Tomasz Popławski, prof. UŁ

biochemia,
genetyka molekularna

 

97

Dr hab. Katarzyna Popłońska, prof. UŁ

biologia,
cytofizjologia

 

98

Dr hab. Łukasz Pułaski, prof. UŁ

biologia,
biologia medyczna

 

99

Dr hab. A. Robaszkiewicz

nauki biologiczne,
biochemia

 

100

Dr hab. Aleksandra Rodacka

biofizyka,
radiobiologia, biofizyka medyczna

 

101

Dr hab. Małgorzata Rogalińska, prof. UŁ

biochemia,
biochemia nowotworów

 

102

Dr hab. Aneta Rogalska

biofizyka

 

103

Dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda, prof. UŁ

biologia,
fizjologia roślin

 

104

Dr hab. Sylwia Różalska, prof. UŁ

mikrobiologia,
biotechnologia drobnoustrojów

 

105

Dr hab. Dorota Rybaczek, prof. UŁ

biologia,
biologia komórki

 

106

Dr hab. Beata Sadowska, prof. UŁ

mikrobiologia,
mikrobiologia lekarska

 

107

Dr hab. Tomasz Sakowicz, prof. UŁ

biotechnologia,
biologia molekularna roślin

 

108

Dr hab. Aneta Sitek, prof. UŁ

biologia,
antropologia biologiczna

 

109

Dr hab. Mirosława Słaba, prof. UŁ

biotechnologia,
biotechnologia mikrobiologiczna

 

110

Dr hab. Carl Smith

biologia

 

111

Dr hab. Agnieszka
Soszyńska-Maj

nauki biologiczne,
biologia

 

112

Dr hab. Paweł Stączek, prof. UŁ

mikrobiologia,
genetyka drobnoustrojów

 

113

Dr hab. Dariusz Stępiński, prof. UŁ

biologia,
cytofizjologia

 

114

Dr hab. Katarzyna Szafrańska

biologia

 

115

Dr hab. Katarzyna Szczepko, prof. UŁ

biologia,
entomologia

 

116

Dr hab. Agnieszka Torzewska, prof. UŁ

mikrobiologia,
bakteriologia

 

117

Dr hab. Mariusz Tszydel

nauki biologiczne,
ekologia

 

118

Dr hab. Magdalena Urbaniak /¼ et./

ekologia,
ekohydrologia

 

119

Dr hab. Lorenzo Vilizzi

ekologia,
ichtiologia

 

120

Dr hab. Marek Wieczorek, prof. UŁ

biologia,
neurobiologia

 

121

Dr hab. Radosław Włodarczyk

ekologia

 

122

Dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ

ekologia,
ekologia wód śródlądowych

 

123

Dr hab. Agnieszka Wojtczak

biologia

 

124

Dr hab. Beata Woziwoda

ekologia,
ekologia roślin

 

125

Dr hab. Katarzyna Zielińska

ekologia

 

126

Dr hab. Grzegorz Zięba

ekologia

 

127

Dr hab. Halina M. Żbikowska, prof. UŁ

biochemia,
oksydacja białek osocza,biochemia białek

 

128

Dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. UŁ

biologia,
algologia

 

         

 

 
II. Pozostali członkowie rady

1

Prof. dr hab. Krystyna Czyżewska /prof. em./

ekologia,
biologia, lichenologia, geobotanika

 

2

Prof. dr hab. Henryka Długońska /prof. em./

mikrobiologia,
immunologia, mikrobiologia, immunoparazytologia

 

3

Prof. dr hab. Barbara Gabara /prof. em./

biologia,
embriologia roślin,
cytologia i cytochemia roślin

 

4

Prof. dr hab. Wanda Galicka /prof. em./

ekologia, ekologia zbiorników wodnych

 

5

Dr hab. Mirosław Godlewski, prof. nadzw. /prof. em./

biologia,
biologia komórki roślinnej

 

6

Dr hab. Henryk Gołębiewski, prof. nadzw. /prof. em./

biologia,
neurobiologia

 

7

Prof. dr hab. Teresa Gościcka /prof. em./

biologia,
immunologia, mikrobiologia

 

8

Prof. dr hab. Janina Jakubowska-Gabara /prof. em./

biologia,
geobotanika

 

9

Prof. dr hab. Krystyna M. Janas /prof. em./

biologia,
fizjologia roślin

 

10

Prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski /prof. em./

biologia,
zoologia, hydrobiologia, oceanobiologia

 

11

Prof. dr hab. Adam Jaworski /prof. em./

mikrobiologia, genetyka drobnoustrojów

 

12

Prof. dr hab. Zofia Jóźwiak /prof. em./

biofizyka

 

13

Prof. dr hab. Zofia M. Kiliańska /prof. em./

biochemia,
biologia nowotworów,
apoptoza i jej zaburzenia

 

14

Prof. dr hab.
Aneta Koceva-Chyła
/prof. em./

biochemia,
biochemia leków przeciwnowotworowych, biologia molekularna, biofizyka

 

15

Prof. dr hab. Tadeusz Krajewski /prof. em./

biochemia,
biologia molekularna, biochemia krzepnięcia krwi

 

16

Prof. dr hab. Józef K. Kurowski /prof. em./

biologia,
ekologia, ekologia roślin, geobotanika

 

17

Prof. dr hab.
Anna Lipińska /prof. em./

biochemia,
glikobiologia komórek prawidłowych i patologicznych

 

18

Prof. dr hab. Maria Ławrynowicz /prof. em./

ekologia,
botanika, mikologia

 

19

Dr hab. Janusz Majecki, prof. UŁ /prof. em./

biologia,
zoologia

 

20

Prof. dr hab. Stefan Niesiołowski /prof. em./

biologia,
zoologia, entomologia

 

21

Prof. dr hab. Romuald Olaczek /prof. em./

ekologia,
geobotanika

 

22

Prof. dr hab. Regina Osiecka /prof. em./

biologia,
genetyka i cytogenetyka

 

23

Prof. dr hab. Tadeusz Penczak /prof. em./

ekologia,
zoologia

 

24

Prof. dr hab. Andrzej Piechocki /prof. em./

biologia,
zoologia, malakologia

 

25

Prof. dr hab. Barbara Różalska
/prof. em./

mikrobiologia, mikrobiologia lekarska, immunologia infekcyjna

 

26

Prof. dr hab. Wiesława Rudnicka /prof. em./

mikrobiologia, mikrobiologia, immunologia

 

27

Prof. dr hab. Leon Sedlaczek /prof. em./

biologia,
mikrobiologia, metabolizm drobnoustrojów

 

28

Dr hab. Jan T. Siciński, prof. UŁ /prof. em./

biologia,
botanika

 

29

Prof. dr hab. Henryk Stolarczyk /prof. em./

biologia,
antropologia

 

30

Prof. dr hab. Zofia Szweda-Lewandowska /prof. em./

biofizyka

 

31

Prof. dr hab. Cezary Tomaszewski /prof. em./

biologia,
zoologia

 

32

Prof. dr hab. Henryk Urbanek /prof. em./

biochemia

 

33

Prof. dr hab. Barbara Wachowicz /prof. em./

biochemia,
stres oksydacyjny, antyoksydanty, biochemia płytek krwi i hemostazy

 

34

Prof. dr hab. Aurelia U. Warcholińska /prof. em./

ekologia,
ekologia roślin, geobotanika, agrofitosocjologia

 

35

Dr hab. Alojzy Zgirski, prof. UŁ /prof. em./

biochemia

 

 

 Pozostali członkowie rady

1.

Dr Katarzyna Bergier

 

2.

Dr Joanna Bernasińska-Słomczewska

 

3.

Dr Anita Ciesielska

 

4.

Dr Adam Cygankiewicz

 

5.

Dr Ewa Forma

 

6

Dr Aneta Gerszberg

 

7.

Dr Katarzyna Hnatuszko-Konka

 

8.

Dr Anna Jażdżewska

 

9.

Dr Paweł Jóźwiak

 

10.

Dr Mariusz Krupiński

 

11.

Dr Karolina Matczak

 

12.

Dr Elżbieta Pędziwiatr-Werbicka

 

13.

Dr Agnieszka Rewicz

 

14.

Dr Karolina Rudnicka

 

15.

Dr Marzena Szwed

 

16.

Dr Konrad Winnicki

 

17.

Dr Grzegorz Wolski

 

18.

Dr Aneta Żabka

 

Przedstawiciele do Rady Wydziału z głosem doradczym

1.

Dr Eligiusz Serafin

 

2.

Dr Sława Glińska

 

   

 

Przedstawiciele Rady Wydziału z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

1.

Mgr Maria Brzozowska

 

2.

Mgr Marta Gabryelczyk

 

3.

Dr Magdalena Gapińska

 

4.

Michał Gruberski

 

5.

Mgr Joanna Goździk

 

6.

Mgr Janusz Mazur

 

7.

Mgr Szymon Tybulczuk

 

   

 

Przedstawiciele doktorantów do Rady Wydziału

1.

Mgr Weronika Gonciarz

 

2.

Mgr Justyna Nykiel-Szymańska

 

3.

Mgr Rafał Szelenberger

 

Przedstawiciele studentów do Rady Wydziału

1.

Wojciech Bajger

 

2.

Piotr Białecki

 

3.

Jagoda Blumental

 

4.

Agata Borsukiewicz

 

5.

Dominika Brodowicz

 

6.

Żaneta Dudkowska

 

7.

Adrian Dziubałtowski

 

8.

Patrycja Fabiańska

 

9.

Monika Frontczak

 

10.

Filip Gąsior

Absolwent

11.

Marika Grodzicka

 

12.

Karolina Skowrońska (z d. Grzejszczak)

Absolwent

13.

Bernadetta Jarecka

 

14.

Sebastian Kalenik

 

15.

Justyna Kamińska

Absolwent

16.

Daniel Karpiński

 

17.

Dominika Kościółek

Absolwent

18.

Cezary Kowalski

 

19.

Wojciech Kropiwnicki

Skreślony

20.

Monika Litwinowicz

Absolwent

21.

Paulina Majak

 

22.

Paulina Makowska

Absolwent

23.

Jagoda Malec

 

24.

Martyna Matera

 

25.

Kaja Mosińska

 

26.

Cezary Moszczyński

 

27.

Przemysław Niedzielski

Absolwent

28.

Aleksander Nowak

 

29.

Mateusz Nowak

 

30.

Kinga Sęczkowska

Absolwent

31.

Dawid Stachlewski

 

32.

Joanna Szewczyk

Skreślona

33.

Robert Szewczyk

 

34.

Michał Urbański

 

35

Izabela Zięba