p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

KATEDRA ZOOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I BIOLOGII EWOLUCYJNEJ

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jerzy Bańbura, prof. zw.

Adres: 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16 (Budynek A)

Tel. +48 42 635-44-93, +48 42 635-44-90 e-mail:

Sekretariat: mgr Ewa Tybulczuk

Adres: 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16 (Budynek A), pok. nr 11

Tel. +48 42 635-44-90 e-mail:

 

Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

prof. dr hab. Jerzy Bańbura

Kierownik Katedry

635-44-93

A/12

Codziennie

9.00 – 10.00

dr hab. Michał Glądalski

635-44-92

A/16

Pon. – środa

10.00 – 12.00

dr hab. Adam Kaliński

635-44-92

A/18

Pon. – czwartek

10.00 – 12.00

dr Iwona Demeško

635-44-90

A/11

-

dr Marcin Markowski

635-44-92

A/15

Pon. – czwartek

10.00 – 12.00

dr Marek Michalski

635-44-92

A/17

Pon. – czwartek

10.00 – 12.00

dr Joanna Skwarska

635-44-92

A/17

-

dr Jarosław Wawrzyniak

635-44-92

A/16

Pon. – środa

11.00 – 13.00

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

     

mgr Magdalena Pąsiek

635-44-90

 

 

 

Muzeum Przyrodnicze

Kierownik :  Dr hab. Jerzy Nadolski, prof. nadzw. UŁ

Adres: 90-011 Łódź, ul. Kilińskiego 101

Tel:  + 48 42 665 – 54 – 93, 665 – 54 – 89

e-mail:

Adres/link  www.biol.uni.lodz.pl/muzeum

Adres e-mail Muzeum:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

Dr hab. Jerzy Nadolski

(Kierownik Muzeum)

665 54 93

Muzeum Przyrodnicze

 

dr Mirosława Bańbura

665 54 88

Muzeum Przyrodnicze

 

dr Katarzyna Majecka

665 54 87

Muzeum Przyrodnicze

 

mgr Barbara Loga

665 54 89

Muzeum Przyrodnicze

 

 

 

 

Tematyka badań

 • Ekologia ewolucyjna: ekologiczne i ewolucyjne kształtowanie zmienności genetycznej, morfologicznej i funkcjonalnej w populacjach zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i owadów.
 • Ekologia populacyjna ptaków w oparciu o długoterminowe badania dziuplaków wtórnych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych.
 • Biologia rozrodu i fenologia ptaków- strategie życiowe.
 • Pasożyty ptaków.
 • Podstawy ekologiczne ochrony ptaków i owadów.
 • Relacje ekologiczne między ptakami owadożernymi i ich bazą pokarmową.
 • Wpływ antropogennych zanieczyszczeń środowiska na populacje ptaków i indywidualne wskaźniki fizjologiczne.
 • Faunistyka, ekologia i etologia owadów (Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera i Trichoptera).
 •  Strategie życiowe chruścików Trichoptera
 • Rozmieszczenie i zróżnicowanie gatunkowe bezkręgowców żyjących w źródłach i źródłowych odcinkach potoków, w tym na obszarach chronionych i cennych przyrodniczo w Polsce
 • Biogeografia i filogeneza Trichoptera
 • Entomologia kryminalistyczna.

 

 

Realizowane projekty

 • Wpływ czynników termicznych oraz typów zabudowy na skład gatunkowy i dynamikę sezonową nekrofagicznych plujkowatych (Diptera: Calliphoridae) Łodzi
 • Wpływ eksperymentalnej zmiany warunków rozwoju piskląt na kondycję fizjologiczną sikor bogatki (Parus major) i modrej (Cyanistes caeruleus)
 • Biologia populacyjna dziuplaków wtórnych w środowiskach leśnych i parkowych
 • koordynowanie realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci unijnego projektu pt. "Praktyka zawodowa atutem wykształconych absolwentów ochrony środowiska” 2002-2005
 • “Fauna Europaea” 2002
 • “Ecological description of natural water systems in central Poland” 1998-2000
 • „Hydraulics and macroinvertebrates” 1992-95

 

 

 

Współpraca

 

 

Usługi/Ekspertyzy

 • Ekspertyzy entomologiczne dotyczące gatunków objętych ochroną oraz uznawanych za szkodliwe m. in. dla Lasów Państwowych, Urzędu Miasta Łodzi i Straży Pożarnej.
 • Ekspertyzy muzealnicze i dotyczące okazów zoologicznych dla służb granicznych i sądownictwa.
 • Ekspertyzy dotyczące ptaków.

 

 

 

Wybrane publikacje

 • Kaliński A., M. Markowski, M. Bańbura, W. Mikus, J. Skwarska, J. Wawrzyniak, M. Gladalski, P. Zieliński & J. Bańbura. 2011. Weak correlation between haemoglobin concentration and haematocrit of nestling Great Tits Parus major and Blue Tits P. caeruleus. Ornis Fennica 88: 234-240.
 • Majecka K., Majecki J., Walaszek A.. 2011. Important life history traits of Chaetopteryx villosa (Fabricius, 1798)(Trichoptera, Limnephilidae). Proceedings of 13th International Symposium on Trichoptera. Zoosymposia, 288–296.
 • Nadolski J., Bańbura J. 2010. A method for simple assessment of cold sensitivity in insects. Pol. J. Ecol. 58: 187-190.
 • Bańbura M., Sulikowska-Drozd A., Kaliński A.,  Skwarska J., Wawrzyniak J., Kruk A., Zieliński P., Bańbura J. 2010. Egg size variation in Blue Tits Cyanistes caeruleus andGreat Tits Parus major in relation to habitat differences in snail abundance. Acta Ornithol. 45: 121-129.
 • Adamou A. E., Kouidri M., Chabi Y., Skwarska J., Bańbura J. 2009. Egg size variation and breeding characteristics of the Black-winged Stilt  Himantopus  himantopus in a Saharian oasis. Acta Ornithol. 44: 1-7.
 • Kaliński A., Wawrzyniak J., Bańbura M., Skwarska J., Zieliński P., Bańbura J. 2009.Haemoglobin concentration and body condition of nestling Great Tits Parus major : a comparison of first and second broods in two contrasting seasons. Ibis: 151: 667–676.
 • Bakaria F., Benyacoub S., Gauthier-Clerc M., Bańbura J.  2009. Long-term changes in the size, structure and location of Whiskered Tern Chlidonias hybrida (L.) nests in deteriorating environmental conditions of a North African lake. Pol. J. Ecol. 57: 749-759.
 • Bańbura J., Skwarska J., Kaliński A., Wawrzyniak J., Słomczyński R., Bańbura M., Zieliński P. 2008. Effects of brood size manipulation on physiological condition of nestling Blue Tits Cyanistes caeruleus. Acta Ornithol. 43: 129-138.
 • Bańbura J., Bańbura M., Kaliński A., Skwarska J., Słomczyński R., Wawrzyniak J., Zieliński P. 2007. Habitat and year-to-year variation in haemoglobin concentration in nestling blue tits Cyanistes caeruleus. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 148: 572-577.
 • Marciniak B., Nadolski J., Nowakowska M., Loga B., Bańbura J. 2007.Habitat and annual variation in arthropod abundance affects Blue Tit Cyanistes caeruleus reproduction. Acta Ornithologica 42: 53-62
 • Nadolski J., Skwarska J.,Kaliński A., Bańbura M., Śniegula R.., Bańbura J. 2006. Blood parameters as consistent predictors of nestling performance in great tits (Parus major) in the wild. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 143: 50-54.
 • Słomczyński R., Kaliński A., Wawrzyniak J., Bańbura M., Skwarska J., Zieliński P., Bańbura J. 2006. Effects of expermental reduction in nest micro-parasite and macro-parasite loads on nestling hemoglobin level in blue tits Parus caeruleus. Acta Oecologica 30: 223-227.
 • Bańbura J. 2006. Creationists pose political, not scientific, threat. Nature 444: 681.
 • Sakraoui R., Dadci W., Chabi Y, Bańbura J.2005. Breeding biology of Barn Swallows Hirundo rustica in Algeria, North Africa. Ornis Fennica 82: 33-43.
 • Bargiel R and Bańbura J. 2003. Last eggs in White-winged Tern are not smallest; are Marsh Terns different from other Larids? Waterbirds 26: 457-461.
 • Bańbura, J., Perret P., Blondel J., Sauvages A., Galan M.-J., Lambrechts, M. 2001. Sex differences in parental care in a Corsican Blue Tit Parus caeruleus population. Ardea 89: 517-526.
 • Bańbura J., Lambrechts M.M., Blondel J., Perret P., Cartan-Son M. 1999. Food handling time of Blue Tit chicks: constraints and adaptation to different prey types. J. Avian Biol. 30: 263-270.
 • Majecki J., Majecka K. 1998. Predation of Oligotricha striata (Trichoptera, Phryganeidae) larvae on amphibian eggs. Amphibia - Reptilia 19: 230-233.
 • Bańbura J., Blondel J., de Wilde-Lambrechts H., Galan M.-J., Maistre M. 1994.  Nestling diet variation in an insular Mediterranean population of blue tits Parus  caeruleus: effects of years, territories and individuals. Oecologia 100: 413-420.
 • Bańbura J. 1994. A new model of lateral plate morph inheritance in the threespine  stickleback, Gasterosteus aculeatus. Theor. Appl. Genet. 88: 871-876.

 

Tematyka prac dyplomowych

Prace licencjackie (przeglądowe i teoretyczne) z obszaru ornitologii, entomologii, zoologii, ekologii i ochrony zwierząt. Przykładowe tematy:

 • Ochrona ptaków reprezentujących różne strategie rozrodcze
 • Okresy wrażliwości ptaków na penetrację środowisk lęgowych
 • Specjacja jako ewolucyjne źródło wielkoskalowej różnorodności biologicznej
 • Naturalne i związane z człowiekiem powody wymierania gatunków
 • Rozmieszczenie gniazd os społecznych na terenach zurbanizowanych
 • Waloryzacja przyrodnicza terenu na podstawie charakterystyki fauny motyli
 • Ochrona zwierząt z perspektywy ekologii behawioralnej
 • Zachowania budowlane larw chruścików (Trichoptera).
 • Zachowania pokarmowe larw chruścików (Trichoptera).
 • Zjawisko diapauzy u owadów ze szczególnym uwzględnieniem owadów z rzędu Trichoptera.
 • Chruściki (Trichoptera) źródeł Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
 • Rola doboru płciowego w procesie powstawania gatunków.
 • Zróżnicowanie gatunkowe owadów z rzędu Trichoptera jako wskaźnik kondycji ekologicznej ekosystemu.
 • Wpływ plejstoceńskie zlodowaceń na biogeografię owadów wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem plemienia Chaetopteryginii (Limnephilidae: Trichoptera).
 • Ewolucja skrzydeł u owadów.

Prace magisterskie (ze znaczącą składową empiryczną) z zakresu ekologii ptaków i owadów, zazwyczaj związane z badaniami aktualnie prowadzonymi przez zespół Katedry i Muzeum. Wybrane aspekty behawioru koni, psów i kotów.  Mile widziana i wspierana realizacja indywidualnych, oryginalnych pomysłów magistrantów.  

Przykładowe tematy:

 • Zróżnicowanie poziomu hemoglobiny u piskląt sikory bogatki Parus major w stosunku zróżnicowania obfitości pokarmu w dwóch kontrastujących środowiskach
 • Wieloletnie zróżnicowanie środowiskowe wielkości zniesienia u sikory modrej Cyanistes caeruleus
 • Wieloletnie zróżnicowanie środowiskowe wielkości zniesienia u sikory bogatki Parus major
 • Wpływ względnej masy ciała piskląt sikor modrej Cyanistes caeruleus i bogatki Parus major na szanse przeżycia do momentu opuszczenia gniazda
 • Wieloletnia dynamika użytkowania indywidualnych skrzynek lęgowych przez dziuplaki wtórne
 • Zagęszczenie sikor modrej Cyanistes caeruleus i bogatki Parus major w lesie liściastym, na tle rozmieszczenia skrzynek lęgowych i dziupli naturalnych
 • Zachowania uległe u konia domowego Equus caballus.
 • Zróżnicowanie behawioru konia domowego Equus caballus w zależności od rasy.
 • Ustalanie hierarchii w stadzie koni domowych Equus caballus użytkowanych sportowo i rekreacyjnie.

Tematy prac magisterskich dotyczących Trichoptera z krótkim omówieniem:

 1. Biologia chruścika (Trichoptera) Brachycentrus subnubilus Chruścik ten należy do kategorii filtratorów/drapieżników. Larwy, niekiedy bardzo licznie, występują w wodach bieżących.  Drapieżnik ten postępuje według strategii łowieckiej "siedź i czekaj" tzn. przymocowuje swój domek do roślin podwodnych, wystawia odnóża na zewnątrz domku i w tej pozycji czeka na potencjalną ofiarę. Praca będzie się koncentrować na określeniu preferencji środowiskowych, zachowania, oraz preferencji pokarmowych larw B. subnubilus. Prawdopodobnie będzie możliwe rozszerzenie pracy o badania nad zachowaniem przedkopulacyjnym, kopulacyjnym oraz składaniem jaj przez samice. Badania terenowe byłyby prowadzone na rzece Grabi.
 2. Pasożytnictwo Agriotypus armatus na chruścikach (Trichoptera) z rodziny Goeridae. Larwy Goera pilosa żyją w niewielkich rzekach i potokach. Budują domki obciążone z boku większymi kamykami. Często są atakowane prze pasożytniczą błonkówkę (Agriotypus armatus), która nurkuje pod wodę, składa jajo do wnętrza larwy. W ciele larwy rozwija się larwa błonkówki, która na zewnątrz domku wytwarza tzw. wstęgę oddechową. Badania prowadzone będą w górnym odcinku rzeki Grabii, gdzie określono by procent zainfekowania, oraz cykl rozwojowy żywiciela i pasożyta. W laboratorium przewidziane jest natomiast rejestrowanie zachowań pasożyta i jego ofiary.   
 3. Określenie przebiegu letniej larwalnej diapauzy u kilku gatunków chruścików (Trichoptera) Przebieg letniej larwalnej diapauzy, a także czynniki środowiskowe zmieniające jej przebieg są w dalszym stopniu poznane w niewystarczającym stopniu. Praca laboratoryjna polegałaby na odnotowywaniu aktywności pokarmowej larw wybranych gatunków chruścików w różnych warunkach doświadczalnych. Ważnym elementem pracy byłaby próba określenia wpływu przebiegu stadium larwalnego na sukces reprodukcyjny postaci doskonałych.
 4. Chruściki (Trichoptera) wybranych zbiorników Wigierskiego Parku Narodowego Zbiorniki te to tzw. "suchary" wśród których  kilka zdecydowanie różni się  parametrami fizyko-chemicznymi wody. Praca terenowa polegać będzie na odłowach przy pomocy przenośnych pułapek świetlnych postaci doskonałych chruścików. Podjęcie tego tematu wymaga spędzenia kilku tygodni w Wigierskim Parku Narodowym.
 5. Zachowania związane z budową domków u kilku gatunków chruścików (Trichoptera) Zachowania budowlane chruścikow są niezwykle złożone. Praca polegałaby na: opisie zachowań budowlanych, u zróżnicowanych gatunków należących do różnych podrzędów/rodzin chruścików, chruścikówocenie plastyczności zachowań budowlanych, ocenia roli domku jako konstrukcji zabezpieczającej przed atakami drapieżników
 6. Drapieżnictwo larw z rodziny Phryganeidae (Trichoptera) na jajach płazów.
 7. Strategia rozrodcza Peruphasma schultei (Phasmatodea)

 

 

Materiały dla studentów

Przydatne linki

Galeria zdjęć