p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

KATEDRA ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW I HYDROBIOLOGII

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Jacek Siciński

Sekretariat: mgr Monika Kuna-Majewska

E-mail:

 

Adres: Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Budynek A

Tel. +48 42 635 44 40,   www.invertebrates.uni.lodz.pl

 

Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii

Imię i Nazwisko

telefon

adres

Budynek/pokój

Konsultacje dla studentów

prof. dr hab. Magdalena Błażewicz

kierownik Zakładu

635 42 97

A/5.8

Poniedziałek 10-12

prof. dr hab. Jacek Siciński

635 42 92

A/5.5

-

dr hab. Krzysztof Pabis, prof. nadzw. UŁ

635 42 93

A/5.7

-

dr Inmaculada Frutos

635 42 94

A/5.14

-

dr Katarzyna Grzelak

635 44 42

A/5.12

-

dr Anna Jażdżewska

635 44 42

A/5.11

Wtorek 15-17

dr Piotr Jóźwiak

635 46 64

A/5.16

Wtorek 11-13

dr Mateusz Płóciennik

635 42 94

A/5.13

Poniedziałek 14-16

dr Anna Stępień

635 44 42

anna.stępień@biol.uni.lodz.pl

A/5.12

Wtorek 11-13

Jerzy Marczak

635 44 46

A/518

-

mgr Olga Antczak-Orlewska

doktorantka

635 43 66

A/5.9

Środa 10-12

mgr Marta Gellert

doktorantka              

635 43 66

A/5.9

Poniedziałek 12-14

mgr Aleksandra Jakiel

doktorantka

635 42 94

A5.14

-

mgr Sylwia Pietrzak

doktorantka

635 43 66

A/5.9

Środa 10-12

mgr Robert Sobczyk

doktorant

635 43 66

A/5.9

Środa 10-12

 

Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców

Imię i Nazwisko

telefon

adres

Budynek/pokój

Konsultacje dla studentów

dr hab. Michał Grabowski, prof. UŁ

kierownik Zakładu

635 42 96

A/530

Wtorek 15-17

dr hab. Karolina Bącela-Spychalska, prof. UŁ

635 42 96

A/531

Wtorek 10-12

dr hab. Anna Drozd, prof. UŁ

635 44 41

A/532

Czwartek 15-17

dr Karolina Chaniecka

635 42 95

A/507

-

dr Aleksandra Jabłońska

635 44 43

A/527

Środa 1330-1530

dr Radomir Jaskuła

635 42 94

A/5.13

Czwartek 11-13

dr Tomasz Mamos

635 44 43

A/527

Czwartek 15-17

dr Tomasz Rewicz

635 44 46

A/518

-

dr Iwona Słowińska

635 42 95

A/506

Poniedziałek 12-14

dr Agnieszka Soszyńska-Maj

635 44 45

A/513

Poniedziałek 1415-1615

dr Grzegorz Tończyk

635 44 44

A/503

-

mgr Piotr Gadawski

doktorant

635 43 66

A/5.9

-

mgr Kamil Hupało

doktorant

635 44 46

A/519

-

mgr Michał Rachalewski

doktorant

635 43 66

A/5.9

-

mgr Weronika Wrzesińska

doktorantka

635 44 46

A/519

Środa 1015-1215

 

Pracownicy Oddelegowani

dr  hab.  Wojciech Jurasz, prof. nadzw. UŁ

635 42 98

 

44 724 97 20

filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

A/529

 

INL – 08

filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

Wtorek 11.00-12.00

 filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

 

Pracownicy Emerytowani

prof. dr  hab.  Krzysztof Jażdżewski

635 44 45

A/511

prof.  dr  hab.  Stefan Niesiołowski

-

-

-

prof. dr  hab.  Andrzej Piechocki

635 44 44

A/505

dr   Anna Abraszewska

-

-

A/511

dr Barbara Bis

-

-

dr   Teresa Jażdżewska

635 44 45

A/511

dr   Krystyna Kahl

635 44 46

-

A/518 

dr   Alicja Konopacka

635 42 96

 

A/531

 

dr Piotr Presler

-

-

dr   Jolanta Wiedeńska

635 42 95

A/508

mgr  Ewa Janowska

-

A/508