p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

KATEDRA BIOFIZYKI MEDYCZNEJ

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Agnieszka Marczak

Adres: Budynek D, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź

Tel: +48 42 635 4479

Fax: +48 42 635 4477

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/
pokój
Konsultacje

Prof. dr hab. Agnieszka Marczak,
(Kierownik Katedry)

+48 42
635 44 79
D/Bfi-36 poniedziałek
10:00–11:00

Dr hab. Magdalena Łabieniec-Watała, prof. UŁ

+48 42
635 44 81
D/Bfi-34 piątek
12:00–13:00

Dr hab. Aneta Rogalska

+48 42
635 44 81

D/Bfi-35 wtorek
8:30–10:00

Dr Arkadiusz Gajek

+48 42
635 44 81

D/Bfi-35 piątek
10:00–11:00

Dr Karolina Matczak

+48 42
635 44 81

D/Bfi-34 poniedziałek
10:00–12:00

Dr Marzena Szwed

+42 635 4481

D/Bfi-34 poniedziałek
8.00–9.00

Mgr Marzena Pacholska

+48 42
635 44 81

D/Bfi-34  

Prof. dr hab. Zofia Jóźwiak
(Profesor emerytowany)

     

Prof. dr hab. Aneta Koceva-Chyła
(Profesor emerytowany)

     

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/
pokój
Konsultacje

Mgr Anna Chmurska

+48 42
635 44 81

D/Bfi-23 poniedziałek
8:00–10:00

Mgr Kamil Durka

+48 42
635 44 81

D/Bfi-23  

Mgr Patrycja Gralewska

+48 42
635 44 81

D/Bfi-23 poniedziałek
12:00–13:00

Mgr Anastazja Poczta

+48 42
635 44 81

D/Bfi-23 środa
10:00–11:00

 

Tematyka badań Katedry Biofizyki Medycznej:

Tematyka badań Katedry Biofizyki Medycznej koncentruje się wokół określania mechanizmów indukcji śmierci komórki nowotworowej (apoptoza, autofagia, nekroza, katastrofa mitotyczna). Materiał badawczy stanowią głównie ustabilizowane in vitro linie komórkowe pochodzenia ludzkiego, prawidłowe oraz zmienione nowotworowo. Ocenie aktywności biologicznej poddawane jest szereg związków pochodzenia zarówno naturalnego, jak i syntetycznego (modyfikowane pochodne obecnie stosowanych cytostatyków, związki i potencjalnej aktywności przeciwutleniającej, polifenole, związki wykazujące aktywność inhibitora poszczególnych enzymów krytycznych dla prawidłowego metabolizmu komórki, nanocząstki, polimerowe przenośniki leków). Analizie poddawana jest również fizjologia mitochondriów w komórkach prawidłowych i w patologii (komórki nowotworowe; cukrzyca doświadczalna).

W trakcie realizacji badań naukowych w Katedrze Biofizyki Medycznej wykorzystywany jest szereg metod badawczych, m.in. metody spektroskopowe (spektrofotometria, spektrofluorymetria), cytometria przepływowa, metody mikroskopowe (mikroskopia w kontraście fazowym, mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia konfokalna, TEM), metody elektroforetyczne, metody immunoenzymatyczne, metody oksygraficzne.

Układy eksperymentalne stosowane w badaniach:

 1. roztwory modelowe
 2. in silico
 3. ex vivo (krwinki czerwone człowieka, limfocyty, kardiomiocyty);
 4. in vitro (linie komórkowe prawidłowe i zmienione nowotworowo);
 5. in vivo – zwierzęce modele (szczury) eksperymentalnego raka sutka (indukowanego kancerogenem DMBA) oraz cukrzycy doświadczalnej typu 1 i 2.

 

Współpraca krajowa Katedry Biofizyki Medycznej:

Katedra Chemii Organicznej Uniwersytetu Łódzkiego,
Zakład Medycyny Wewnętrznej, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi,
Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. N. Nenckiego PAN w Warszawie,
Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie,
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Współpraca międzynarodowa Katedry Biofizyki Medycznej:

Pharmacobiochemical Laboratory, 3rd Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, Slovakia;
Medical University of Innsbruck, Department of Visceral, Transplant and Thoracic Surgery; Research Laboratory, Mitochondrial Physiology, University of Innsbruck, Austria;
Center for Neuroscience and Cell Biology, University of Coimbra, Portugal.
Department of Molecular Cell Biology, Oslo University Hospital, Norway

Usługi/Ekspertyzy:

Katedra Biofizyki Medycznej oferuje analizy i ekspertyzy w badaniach podstawowych i przedklinicznych w zakresie:

 1. Testowania in vitro, ex vivo i in vivo aktywności biologicznej (cytotoksycznej, antyproliferacyjnej, przeciwnowotworowej, mutagennej i genotoksycznej) związków chemicznych/suplementów diety/leków/ekstraktów pochodzenia naturalnego z wykorzystaniem hodowli komórkowych i modeli zwierzęcych.
 2. Oceny uszkodzeń i naprawy materiału genetycznego, oceny zmian w cyklu komórkowym.
 3. Określenia rodzaju śmierci komórkowej (apoptoza, nekroza, autofagia, katastrofa mitotyczna) indukowanej przez czynniki fizyczne i związki chemiczne/suplementy diety /leki/ekstrakty pochodzenia naturalnego w komórkach prawidłowych i patologicznych.
 4. Analizy biochemicznej i morfologicznej molekularnych mechanizmów śmierci komórki.
 5. Analizy stresu oksydacyjnego w materiale biologicznym.
 6. Oceny właściwości antyoksydacyjnych i prooksydacyjnych czynników fizycznych i związków chemicznych /suplementów diety /leków/ekstraktów pochodzenia naturalnego w materiale biologicznym.
 7. Oceny całkowitej zdolności antyoksydacyjnej komórek.
 8. Oznaczenia mikrolepkości i płynności błony plazmatycznej.
 9. Oceny bioenergetyki komórki i tkanki.
 10. Pełnej analizy statystycznej wyników badań z zakresu nauk biologicznych i biomedycznych.

 

Wybrane publikacje Katedry Biofizyki Medycznej:

2019

 1. Gajek A., Rogalska A., Koceva A. Aclarubicin in subtoxic doses reduces doxorubicin cytotoxicity in human non-small cell lung adenocarcinoma (A549) and human hepatocellular carcinoma (HepG2) cells by decreasing DNA damage. Toxicology in vitro (2019) 55, 140–150.
 2. Cyboran-Mikołajczyk S., Solarska-Ściuk K., Mieszała K., Glatzel-Plucińska N., Matczak K., Kleszczyńska H. The impact of O-glycosylation on Cyanidin interaction with RBCs and HMEC-1 cells-structure-activity relationships. International Journal of Molecular Sciences (2019) 20, 1–17.
 3. Rogalska A., Gajek A., Marczak A.Suppression of autophagy enhances preferential toxicity of Epothilone A and Ephotilone B in ovarian cancer cells. Phytomedicine (2019) 61, 1–12.
 4. Jaśkiewicz A., Pająk B., Łabieniec-Watała M., De Palma C., Orzechowski A. Diverse action of selected statins on skeletal muscle cells – An attempt to explain the protective effect of geranylgeraniol (GGOH) in statin-associated myopathy (SAM). Journal of Clinical Medicine (2019) 8, 1–22.

2018

 1. Bielecka-Kowalska A., Czarny P, Wigner P., Synowiec E., Kowalski B., Szwed M., Krupa R., Toma M., Drzewiecka M., Majsterek I., Szemraj J., Sliwinski T., Kowalski M. Ethylene glycol dimethacrylate and diethylene glycol dimethacrylate exhibits cytotoxic and genotoxic effect on human gingival fibroblasts via induction of reactive oxygen species. Toxicology in Vitro (2018) 47, 8–17.
 2. Rogalska A, Bukowska B, Marczak A. Metformin and epothilone A treatment up regulate pro-apoptotic PARP-1, Casp-3 and H2AX genes and decrease of AKT kinase level to control cell death of human hepatocellular carcinoma and ovary adenocarcinoma cells. Toxicology in Vitro (2018) 47, 48–62.
 3. Denel-Bobrowska M., Łukawska M.,Bukowska B., Gajek A., Oszczapowicz I., Marczak A. Molecular mechanism of action of oxazolinoanthracyclines in cells derived from human solid tumors. Part 2 Toxicology in Vitro (2018) 46, 323–334.
 4. Gwoździński K., Pieniążek A., Tabaczar S., Jagier A., Brzeszczyńska J. Investigation of oxidative stress parameters in different lifespan erythrocyte fractions in young untrained men after acute exercise Experimental Physiology (2017) 102, 2, 190–201.
 5. Rogalska A., Marczak A. Therapeutic potential of patupilone in epithelial ovarian cancer and future directions. Life Sciences (2018) 205, 38–44.
 6. Rogalska A., Gajek A., Łukawska M., Oszczapowicz I., Marczak A. Novel oxazolinoanthracyclines as tumor cell growth inhibitors – Contribution of autophagry and apoptosis in solid tumor cells death. Plos One (2018) 13, 7.
 7. Rogalska A., Forma E., Bryś M., Śliwińska A., Marczak A. Hyperglycemia-associated dysregulation of O-GlcNAcylation and HIF1A reduces anticancer action of metformin in ovarian cancer cells (SKOV-3). International Journal of Molecular Sciences (2018) 19, 1–17.

2017

 1. Denel-Bobrowska M., Marczak A. Structural modifications in the sugar moiety as a key to improving the anticancer effectiveness of doxorubicin. Life Sciences (2017) 178: 1–8.
 2. Tabaczar S., Czepas J., Koceva-Chyla A., Kilanczyk E., Piasecka-Zelga J., Gwozdzinski K. The effect of the nitroxide pirolin on oxidative stress induced by doxorubicin and taxanes in the rat brain. Journal of Physiology and Pharmacology (2017) 68, 2: 295-308.
 3. Jabłoński A., Matczak K., Koceva-Chyła A., Durka K., Steverding D., Jakubiec-Krześniak K., Solecka J., Trzybiński D., Woźniak K., Andreu V., Mendoza G., Arruebo M., Kochel K., Krawczyk B., Szczukocki D, Kowalski K. Cymantrenyl-nucleobases: synthesis anticancer, antitrypanosomal and antimicrobial activity studies. Molecules (2017) 22: 1–25.

 

Tematyka prac dyplomowych Katedry Biofizyki Medycznej:

Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Biofizyki Medycznej związana jest ściśle z profilem naukowo-badawczym Katedry i dotyczy głównie analizy mechanizmów molekularnych cytotoksyczności leków przeciwnowotworowych z grupy antracyklin i inhibitorów mitozy (taksany, epotilony), modulatorów toksyczności chemioterapeutyków w komórkach prawidłowych, nośników (koniugatów) leków, nowych związków i nanocząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej oraz bioenergetyki mitochondriów jako nowego celu terapeutycznego.

Przykładowe tematy prac licencjackich realizowanych w Katedrze Biofizyki Medycznej:

 1. Reaktywacja mitochondriów w procesie starzenia - mit czy szansa na dłuższe życie?
 2. Znaczenie związków pochodzenia naturalnego w indukowaniu śmierci komórki na drodze autofagii.
 3. Metformina - lek przciwcukrzycowy czy przeciwnowotoworowy.
 4. Nośniki leków modyfikowane kwasem foliowym – nadzieja w walce z rakiem jajnika.
 5. Kardiotoksyczność leków antracyklinowych na przykładzie doksorubicyny – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie.
 6. Rodzaje śmierci komórkowej indukowanej przez taksany.
 7. Hepatotoksyczność doksorubicyny.
 8. Przenośniki doksorubicyny – nowa strategia leczenia nowotworów.
 9. Terapia celowana raka piersi – zalety i wady.
 10. Terapia celowana raka jajnika.
 11. Zastosowanie przenośników leków przeciwnowotworowych w leczeniu białaczek.
 12. Właściwości biologiczne kurkuminy.
 13. Leki antyangiogenne w terapii przeciwnowotworowej.
 14. Nanoleki – zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej.
 15. Flawopirydol – charakterystyka związku i zastosowanie medyczne.
 16. Inhibitory polimeryzacji mikrotubul.
 17. Rola autofagii w leczeniu nowotworów.
 18. Apoptoza jako nowy cel ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej.
 19. Rak jajnika – charakterystyka i sposoby leczenia.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich realizowanych w Katedrze Biofizyki Medycznej:

 1. Ocena stresu oksydacyjnego generowanego w komórkach śródbłonka mikrowaskularnego HMEC-1 poddanych działaniu liposomalnych form doksorubicyny.
 2. Analiza wzajemnych zależności pomiędzy procesem apoptozy i autofagii w komórkach ludzkiego raka piersi.
 3. Metformina - lek przeciwcukrzycowy, przeciwnowotworowy, a może mitocan? - ocena aktywności w badaniach modelowych in vitro.
 4. Kladrybina i jej pochodne - mechanizmy działania na wybranych modelach nowotworowych linii komórkowych.
 5. Ocena proapoptotycznych oraz genotoksycznych właściwości nowych pochodnych melfalanu w komórkach linii RPMI-8226, HL-60 oraz THP-1.
 6. Porównanie mechanizmów działania aklarubicyny i doksorubicyny w komórkach nowotworowych raka płuc i wątroby.
 7. Indukcja apoptozy przez koniugat doksorubicyny z transferyną w komórkach linii K562.
 8. Genotoksyczność skojarzonego działania doksorubicyny i taksanów na komórki raka piersi.
 9. Wpływ kwercetyny i kumaryny na wewnątrzkomórkową akumulację aklarubicyny i doksorubicyny w komórkach raka piersi.
 10. Wpływ taksanów i nitroksydów na transport i retencję doksorubicyny w komórkach MCF-7 raka piersi.
 11. Wpływ aklarubicyny (ACL) na erytrocyty człowieka.
 12. Genotoksyczny efekt oddziaływania koniugatu doksorubicyny z transferyną na komórki ostrej białaczki limfoblastycznej.
 13. Zaawansowane produkty glikacji (AGEs) i różne metody ich oznaczania w materiale biologicznym – rola RAG w ograniczeniu powstawania AGEs w modelu in vitro.
 14. Wpływ naturalnych antyoksydantów na indukcję apoptozy w komórkach nowotworowych. Porównanie efektów działania doksorubicyny oraz nowej pochodnej antracyklin WP 631w komórkach raka jajnika.
 15. Wpływ daunorubicyny i aldehydu glutarowego na erytrocyty człowieka
 16. Mechanizm działania epotilonu B w raku jajnika.
 17. Mechanizmy interakcji syntetycznych przeciwutleniaczy z grupy pirolinowych i pirolidynowych pochodnych nitroksylowych z lekami przeciwnowotworowymi stosowanymi w terapii raka sutka.
 18. Nowe pochodne nitroksylowe jako modulatory aktywności przeciwnowotworowej docetakselu w komórkach estrogenozależnego raka sutka.
 19. Wpływ głównych flavonoidów Scutellaria baicalensis Georgi na komórki śródbłonka ludzkiego HUVEC-ST.
 20. Obliczenia statystyczne w badaniach biomedycznych – czyli biostatystyka krok po kroku.
 21. Wpływ nowej pochodnej antracyklin WP 631 na komórki raka jajnika.

 

Materiały dla studentów:

Przydatne linki:

Galeria zdjęć: