p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Europejska Kampania 2018-2019 "Substancje niebezpieczne pod kontrolą"

Narażenie na substancje niebezpieczne jest bardziej powszechne w miejscach pracy w Europie, niż mogłoby się wydawać. Substancje tego rodzaju w miejscu pracy mogą powodować najróżniejsze problemy zdrowotne i choroby, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z odsieczą przychodzi kampania na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” w którą zaangażuje się Uniwersytet Łódzki. Inicjatorem akcji jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Partnerami kampanii zostali: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Wydział Chemii UŁ, Zakład Prawa Ochrony Pracy Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz Inspektorat BHP UŁ.

Celem akcji jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom poprzez propagowanie oceny ryzyka, pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Jak można to robić? Dobrym rozwiązaniem jest wspieranie wymiany dobrych praktyk, pogłębianie znajomości obowiązujących już ram legislacyjnych, które chronią pracowników.

Chociaż istnieje wiele przepisów prawnych, mających na celu ochronę pracowników, substancje te nadal stanowią główne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Zagrożenia często są niewidoczne lub pracownicy nie rozumieją przyczyn ich powstawania – przykładem mogą być wyziewy czy pyły.

Podejmując współpracę, kierownictwo i pracownicy mogą stworzyć solidną kulturę profilaktyki, w której zastępowanie jest częścią zapobiegania i ochrony. Pełna ocena ryzyka jest kluczowym etapem w tym procesie.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tematem zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Można się zaangażować na wiele sposobów (samodzielnie lub w ramach organizacji) np.:
zwiększać świadomość przez rozpowszechnianie materiałów związanych z kampanią;organizować imprezy i działania;stosować praktyczne narzędzia i promować korzystanie z nich;zostać oficjalnym partnerem kampanii;odwiedzić stronę internetową kampanii i śledzić hasztag kampanii #EUhealthyworkplaces
w mediach społecznościowych (Facebook , Twitter , LinkedIn ).

Więcej -> https://healthy-workplaces.eu/en

O kampanii

Konkurs Dobrych Praktyk

Materiały

Materiały Wydziału