Dziekanat

Dziekanat
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (Budynek E)
ul. Pilarskiego 14/16
90-231 Łódź
 
 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na utrudnienia wynikające z prowadzonych prac na parterze budynku Dziekanatu (zagłuszający hałas, nadmierne zapylenie, przerwy w dostępie prądu itd.), dyżury Pracowników w siedzibie nie będą realizowane zgodnie z planem
(praca przede wszystkim odbywa się w trybie zdalnym).

Obecnie kontakt z pracownikami możliwy jest tylko drogą elektroniczną.


Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

Pracownicy Dziekanatu 
/do odwołania/
pracują wymiennie w stałych zespołach osobowych:
przy nazwiskach pracowników Sekcji Studenta i Biura Dziekana
podano dni pracy stacjonarnej w Dziekanacie; 
w pozostałe dni robocze obowiązuje praca zdalna. 

Kontakt z pracownikami Dziekanatu odbywa się nadal drogą elektroniczną,  
w dniu pracy stacjonarnej – także telefonicznie. 

Spotkanie bezpośrednie z pracownikiem Dziekanatu (w punkcie recepcyjnym w holu Dziekanatu)
możliwe jest tylko po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania! 

 UWAGA:  

w każdej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt
elektroniczny lub telefoniczny! 

Dokumentację, która wymaga przekazania do Dziekanatu,
należy pozostawiać w pojemniku wystawionym w holu w Budynku A
albo dostarczyć do punktu recepcyjnego w Dziekanacie
podczas umówionego wcześniej spotkania.

  

 

    SEKCJA STUDENTA

    PRACOWNICY SEKCJI STUDENTA

    BIURO DZIEKANA

    KIEROWNIK DZIEKANATU