Dziekanat

Dział Administracyjny
DZIEKANAT
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (Budynek E)
ul. Pilarskiego 14/16
90-231 Łódź
 
 
 

 

 Kontakt z pracownikami Dziekanatu
odbywa się drogą 
elektroniczną lub telefonicznie. 

 

Spotkanie bezpośrednie z pracownikiem Dziekanatu (w punkcie recepcyjnym w holu Dziekanatu)
możliwe jest tylko po wcześniejszym zgłoszeniu sprawy jw. i ustaleniu godziny spotkania!  

  

 

    SEKCJA STUDENTA

    PRACOWNICY SEKCJI STUDENTA

    BIURO DZIEKANA

    DYREKTOR DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO