Doktoraty

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
prowadzone są przewody doktorskie i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

 

Osoby do kontaktu:

Przewodnicząca Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne

prof. dr hab. Agnieszka Marczak

e-mail:

           

 

 

Koordynator ds. postępowań doktorskich:

dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ

e-mail:

Zadania:

- kontakt z kandydatami do stopnia doktora

- przyjmowanie dokumentów i weryfikacja pod względem formalnym

 

 

Sekretarz administracyjny ds. stopnia naukowego doktora: 

mgr Inga Grzelak

e-mail:

           

Zadania:

- obsługa administracyjna, w szczególności:

- zamieszczenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie § 7 ust. 6, w BIP UŁ;

- zamieszczenie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 6, w Systemie POLon;

- przygotowywanie umów i rachunków dla recenzentów i promotorów;

- obsługa administracyjna posiedzeń komisji

- inne, bieżące zadania wyznaczone przez przewodniczącego

 

 

 

 

Komunikat: Ze względu na rozwijającą się sytuację związaną z epidemią zakażeń koronawirusem wszystkie obrony doktorskie prowadzone są w formie zdalnej.


 

 

Komunikat RDN w sprawie składania rozpraw doktorskich składających się po części z prac opublikowanych, jak i takich, których wyniki jeszcze nie zostały opublikowane: 
 

 

 Terminy Posiedzeń Komisji UŁ ds. Stopni Naukowych

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

na rok akademicki 2020-2021

 

Termin posiedzenia
Składanie dokumentów 
do dnia
20 października 2020 r. 8 października 2020 r.
24 listopada 2020 r. 9 listopada 2020 r.
15 grudnia 2020 r. 30 listopada 2020 r.
26 stycznia 2021 r. 12 stycznia 2021 r
23 luteggo 2021 r. 8 lutego 2021 r.
30 marca 2021 r. 15 marca 2021 r.
27 kwietnia 2021 r. 12 kwietnia 2021 r.
18 maja 2021 r. 3 maja 2021 r.
29 czerwca 2021 r. 14 czerwca 2021 r.
28 września 2021 r. 13 września 2021 r.