Instytut Kreatywnej Biologii InterDOC-STARt EkoMiasto Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ Karta Absolwenta

Konto Facebook Wydziału BiOŚParking dla Pracowników i StudentówUniwersytet Łódzki


baner1.jpg

Dear Ladies and Gentlemen, Dormitory Residents, The period of suspension of classes due to the coronavirus epidemic cannot be considered a vacation...
Dear Students, all classes, consultations, exams and other activities at the University are cancelled till 14 April (Tuesday) . Further notices will...