Office 365

Portal Office 365

Aktualności o usłudze w Intranet (dostępne z sieci wewnętrznej Wydziału)

Chmura

Dostęp do usługi OwnCloud:

owncloud.biol.uni.lodz.pl

Dostęp do usługi Alfresco:

alfresco.biol.uni.lodz.pl

Opis i szczegóły dostępu do usług w chmurze w Intranecie w Nowościach


Stara Poczta (Archiwum)

Wysyłanie wiadomości przez stary serwer nie powiedzie się, proszę wysyłać wiadomości przez Office 365

mail.biol.uni.lodz.pl
Interfejs dla urządzeń mobilnych mail.biol.uni.lodz.pl/m