Office 365

Chmura

Dostęp do usługi OwnCloud - serwer w trakcie wygaszania - zastępuje go Office 365:

owncloud.biol.uni.lodz.pl