Office 365

Chmura

Dostęp do usługi OwnCloud - serwer w trakcie wygaszania - zastępuje go Office 365:

owncloud.biol.uni.lodz.pl


Stara Poczta dostępna tylko z sieci wewnętrznej Wydziału (Archiwum)

Wysyłanie wiadomości przez stary serwer nie powiedzie się, proszę wysyłać wiadomości przez Office 365

oldmail.biol.uni.lodz.pl