p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Jakość kształcenia

Wytyczne do definiowania efektów kształcenia ( pobierz informacje ) Programy kształcenia na studiach I i II stopniach: Rozwiń lub zwiń tekst .....
Organem wykonawczym w zakresie zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, podlegającym Uczelnianej Radzie ds...
Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na Wydziale BiOŚ UŁ jest Polityka zarządzania jakością kształcenia na...
- Ustawy: http://cos.uni.lodz.pl/prawo/ustawy-2 - Uchwały Senatu UŁ: http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,wszystkie,2 - Zarządzenia Rektora UŁ: http...
Liczba punktów ECTS, która zostaje przypisana przedmiotowi, odzwierciedla pełny nakład pracy przeciętnego studenta konieczny do osiągnięcia efektów...
Informator ECTS pozwala zapoznać się z charakterystyką poszczególnych kierunków studiów i realizowanych przedmiotów. Student znajdzie tu szereg...
Jednym z elementów systemu jakości kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ jest ankietowa ocena zajęć dokonywana przez studentów. Ankiety są wypełniane przez...
- Publikacje BPR ds. Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/publikacje/ - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki...