p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Zaproszenie na V Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych w Szczecinie, 22-23 listopad 2019

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Sesja odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 roku w Szczecinie.

Rejestracja wyłącznie elektroniczna TYLKO DO 15 PAŹDZIERNIKA 2019 roku.
Streszczenia (referatów/posterów) wyłącznie jedna strona  DO 15 PAŹDZIERNIKA 2019 roku.

Koszt uczestnictwa - 250 zł od osoby, termin wnoszenia opłat do 15 października 2019 roku. 

Sesja będzie prowadzona w 6. sekcjach tematycznych:

1) Sekcja Architektury i Budownictwa

2) Sekcja Chemiczna 

3) Sekcja Ekonomiczna

4) Sekcja Roślinno-Przyrodnicza 

5) Sekcja Techniczna 

6) Sekcja Zwierzęca 

W celu prawidłowego zgłoszenia wystarczy wypełnić formularz elektroniczny i zalogować się na stronie okks.zut.edu.pl 

Wszystkie pola muszą zostać wypełnione.  Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe stopnie, tytuły naukowe opiekunów kół naukowych oraz poprawność nazwisk oraz tytułu wygłaszanej pracy.

Jedno Studenckie Koło Naukowe może zgłosić łącznie nie więcej niż 3 prace.

Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe. Za I, II i III miejsce przewidziane są nagrody.

Opłata konferencyjna zarówno w wypadku studentów oraz opiekunów wynosi 250 zł i obejmuje:
- otrzymanie imiennego dyplomu potwierdzającego wygłoszenie pracy,
- otrzymanie pakietu materiałów konferencyjnych,
- obiad w dniu 22 listopada 2019 r.,
- kolację w dniu 22 listopada 2019 r.

Należność winna być uregulowana przelewem w terminie do 15 października 2019 r. na rachunek bankowy:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
Santander Bank Polska S.A.
02 1090 1492 0000 0000 4903 0242
Z dopiskiem: Sesja SKN/imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczelni

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/dzialalnosc-studencka/v-ogolnopolska...