p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Zaktualizowana oferta testów i ekspertyz

Zaktualizowana oferta testów i ekspertyz oraz informacja nt. badań prowadzonych na Wydziale BiOŚ jest już do dyspozycji osób zainteresowanych w zakładce PRZEDSIĘBIORCY/Oferta Wydziału BiOŚ

Wydziałowy Koordynator ds. współpracy z pracodawcami i biznesem
Prof. dr hab. Małgorzata M. Posmyk
tel.: +48-42-635-44-22