p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Wydziałowa Komisji ds. Weryfikacji Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminów Dyplomowych

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminów Dyplomowych jest organem mającym na celu zapewnienie wysokiej jakości dyplomowania na Wydziale BiOŚ UŁ z poszanowaniem praw autorskich. W skład Komisji wchodzą pracownicy samodzielni reprezentujący 5 Instytutów Wydziału BiOŚ UŁ oraz pracownicy Dziekanatu zajmujący się w danym roku akademickim obsługą studentów poszczególnych kierunków studiów

Skład osobowy Wydziałowej Komisji ds. Weryfikacji Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminów Dyplomowych:

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Piotr Zieliński

Członkowie:

 • dr hab. Jacek Patykowski, prof. nadzw. UŁ
 • dr hab. Łukasz Pułaski, prof. nadzw. UŁ
 • dr hab. Beata Sadowska, prof. nadzw. UŁ
 • dr hab. Halina Żbikowska, prof. nadzw. UŁ
 • pracownicy Dziekanatu Wydziału BiOŚ UŁ zajmujący się w danym roku akademickim obsługą studentów poszczególnych kierunków studiów

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminów Dyplomowych należy:

 • Przegląd i analiza tematyki prac dyplomowych pod kątem zgodności z kierunkiem i specjalnością studiów
 • Weryfikacja wszystkich prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym
 • Weryfikacja losowo wybranych prac dyplomowych oraz egzaminów licencjackich i magisterskich pod kątem uzyskiwania efektów kształcenia
 • Monitorowanie jakości recenzji prac dyplomowych oraz monitorowanie składu komisji egzaminacyjnych egzaminów dyplomowych
 • Gromadzenie informacji nt. nagradzanych prac dyplomowych w konkursach zewnętrznych