p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Studiów Doktoranckich

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Studiów Doktoranckich jest organem, który został powołany 1.10.2012 r. W skład Komisji wchodzą Kierownicy Studiów Doktoranckich oraz doktoranci reprezentujący Studia Doktoranckie działające na Wydziale BiOŚ UŁ.

Skład osobowy Wydziałowej Komisji ds. Jakości Studiów Doktoranckich:

Przewodnicząca:

 • dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. nadzw. UŁ

Członkowie:

 • dr hab. Anita Krokosz, prof. nadzw. UŁ
 • prof. dr hab. Agnieszka Marczak
 • prof. dr hab. Mirosław Przybylski
 • prof. dr hab. Mirosław Soszyński
 • mgr Maciej Kamiński
 • mgr Marta Gellert
 • mgr Anna Lichota
 • mgr Justyna Nykiel-Szymańska
 • mgr Dominika Komorowska

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Studiów Doktoranckich należy:

 • współpraca z Uczelnianą radą ds. Jakości Kształcenia i innymi podmiotami w Uczelni odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu jakości kształcenia
 • opracowanie jednolitych dla Wydziału procedur służących zarządzaniu jakością kształcenia
 • Ocena form działania w celu podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale
 • Opiniowanie programów kształcenia
 • Przegląd aktów prawa pod kątem przepisów regulujących system jakości kształcenia
 • Przygotowywanie rocznych raportów dotyczących efektów funkcjonowania systemu jakości kształcenia na Wydziale