p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Władze Wydziału

 

   Kolegium Dziekańskie

kadencja w latach 2020-2024

  
   

prof. dr hab. Andrzej Kruk

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Agnieszka Marczak

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Dzitko 

prof. UŁ dr hab. Michał Bijak

dr Agnieszka Wolańska-Kamińska

Prodziekan ds. stopni naukowych

Prodziekan ds. dydaktyki

Prodziekan ds. rozwoju i badań

Pełnomocnik Dziekana
ds. jakości kształcenia   

 

     DYŻURY:

  

Dyżury Kolegium Dziekańskiego

w siedzibie Dziekanatu

WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA!

Kontakt możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną!

 

Informacje o dyżurach on-line (link)

Prodziekana ds. DYDAKTYKI i Pełnomocników ds. KIERUNKÓW 

podano w zakładce Studenci --> Studia I i II stopnia --> Aktualności

 

 

Dziekanat Wydziału BiOŚ UŁ 
ul. Pilarskiego 14/16, 90-231 Łódź