Maj

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

UŁ Rekrutacja

  

Skończyłeś 40, 50 albo 60 lat? Możesz rozpocząć studia!

Masz 20 lat – powiedz o tym rodzicom i dziadkom

 

Władze Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ informują, że:

– studia II stopnia (dwuletnie uzupełniające magisterskie) są skierowane nie tylko do posiadaczy dyplomu licencjata lub inżyniera, ale również do absolwentów studiów magisterskich ukończonych w trybie jednolitym albo dwustopniowym. Oznacza to, że magister nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych albo medycznych, bez względu na wiek i rok uzyskania dyplomu ukończenia studiów, może podjąć 2-letnie studia II stopnia i uzyskać ponownie tytuł magistra – np. ochrony środowiska.

– studia I stopnia (trzyletnie licencjackie) są skierowane do wszystkich osób (niezależnie od wieku) posiadających świadectwo maturalne, tj. również do osób z tzw. „starą maturą”. Polecamy studia I stopnia w trybie stacjonarnym na kierunkach biologia, ochrona środowiska oraz w trybie niestacjonarnym na kierunkach biologia i ochrona środowiska (studia zaoczne).

Szczegóły: tel. (42) 635-40-83, 635-41-78, www.rekrutacja.uni.lodz.pl

www.biol.uni.lodz.pl (zakładka Kandydaci)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Karolina Mentrycka
Dziekanat Wydziału BiOŚ UŁ