p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Tytuły naukowe profesora otrzymane w latach 2006 - 2019

W roku 2020 tytuł naukowy profesora otrzymali:

W roku 2019 tytuł naukowy profesora otrzymali:

W roku 2018 tytuł naukowy profesora otrzymali:

W roku 2017 tytuł naukowy profesora otrzymali:

W roku 2016 tytuł naukowy profesora otrzymali:

W roku 2015 tytuł naukowy profesora otrzymali:

 • dr hab. Aneta Koceva-Chyła, prof. nadzw. UŁ z Katedry Termobiologii Wydz. BiOŚ UŁ

W roku 2014 tytuł naukowy profesora otrzymali:

 • dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof. nadzw. UŁ z Katedry Antropologii Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Andrzej Kruk, prof. nadzw. UŁ z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydz. BiOŚ UŁ
 • dr hab. Katarzyna Woźniak, prof. nadzw. UŁ z Katedry Genetyki Molekularnej Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Magdalena Bryś, prof. nadzw. UŁ z Katedry Cytobiochemii Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Bożena Bukowska, prof. nadzw. UŁ z Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Magdalena Błażewicz-Paszkowycz, prof. nadzw. UŁ z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Wydz. BiOŚ UŁ
 • dr hab. Mirosław Przybylski, prof. nadzw. UŁ z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Piotr Zieliński, prof. nadzw. UŁ z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek, prof. nadzw. UŁ z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi
 • dr hab. Małgorzata Komorowska, prof. nadzw. PWr z Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
 • dr. hab. Tomasz Linkowski z Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni

W roku 2013 tytuł naukowy profesora otrzymali:

 • dr hab. Barbara Klajnert, prof. nadzw. UŁ z Katedry Biofizyki Ogólnej Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr Satisha Rainy z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

W roku 2011 tytuł naukowy profesora otrzymali:

 • dr hab. Krzysztof Polewski, prof. nadzw. z Katedry Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • dr hab. Renata Bogatek-Leszczyńska, prof. nadzw. SGGW w Warszawie
W roku 2010 tytuł naukowy profesora otrzymali:
 • dr hab. Barbara Rakowska, prof. nadzw. UŁ

W roku 2009 tytuł naukowy profesora otrzymali:

 • dr hab. Regina Osiecka, prof. nadzw. z Katedry Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin UŁ
 • dr hab. Jacek Siciński, prof. nadzw. UŁ z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ
 • dr hab. Mieczysław Puchała, prof. nadzw. UŁ z Katedry Biofizyki Molekularnej UŁ

W roku 2008 tytuł naukowy profesora otrzymali:

 • dr hab. Piotr Frankiewicz, prof. nadzw z Katedry Ekologii Stosowanej UŁ
 • dr hab. Maria Skłodowska, prof. nadzw. z Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin UŁ
 • dr hab. Mirosław Soszyński, prof. nadzw. z Katedry Biofizyki Molekularnej UŁ
 • dr hab. Janusz Sarapuk, prof. nadzw z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

W roku 2007 tytuł naukowy profesora otrzymali:

 • doc. dr hab. Jarosław Dziadek z Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi
 • dr hab. Janina Gabrielska, prof. nadzw. z Katedry Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • dr hab. Ryszard Szyszka, prof. nadzw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • dr hab. Teresa Gabryelak, prof. nadzw z Katedry Biofizyki Ogólnej UŁ 
 • dr hab. Krzysztof Opaliński, docent z Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym

W roku 2006 tytuł naukowy profesora otrzymali:

 • dr hab. Marian Podolak z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego – dyscyplina biofizyka 
 • dr hab. Halina Kleszczyńska z Katedry Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu – dyscyplina biofizyka
 • dr hab. Andrzej Kononowicz z Zakładu Cytogenetyki i Biologii Molekularnej Roślin Wydziału BiOŚ UŁ – dyscyplina biologia