p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

System ECTS dla przedmiotów

Liczba punktów ECTS, która zostaje przypisana przedmiotowi, odzwierciedla pełny nakład pracy przeciętnego studenta konieczny do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, określonych dla tego przedmiotu. Nakład pracy przeciętnego studenta obejmuje zarówno godziny pracy na Uczelni przewidziane planem zajęć, jak i godziny pracy indywidualnej studenta na Uczelni albo poza nią w czasie realizacji zadanych prac oraz przygotowywania się do zaliczeń i egzaminów.