p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Stypendia MNiSzW dla wybitnych młodych naukowców

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się informacja dotycząca składania wniosków w XII edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat.

Wnioski o stypendia należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, na stronie osf.opi.org.pl. Ze względów technicznych, spowodowanych koniecznością wprowadzenia zmian, wynikających z wejścia w życie nowych aktów prawnych, system teleinformatyczny Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), w którym należy składać wnioski o stypendia, dostępny będzie od 1 lutego 2017 r.

Jednostka naukowa przesyła dodatkowo oświadczenie kierownika jednostki wnioskującej (dziekan), wygenerowane z systemu OSF po zakończeniu wypełniania wniosku, w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej.

Pełna informacja o naborze wniosków wraz z Rozporządzeniem MNiSW znajduje się na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dotyczaca-xii-edycji-konku...

Wnioski proszę składać w dziekanacie Wydziału BiOŚ UŁ do dnia 17 lutego 2017 r. (pokój nr 108)
W załączeniu - Rozporządzenie MNiSZW z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców - Dz.U. z 2016 r., poz.1801.

Z poważaniem,

Alicja Sosnowska