p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Studenckie Granty Badawcze

Nabór do trzeciej edycji Studenckich Grantów Badawczych 2019!

Rozpoczynamy kolejną – trzecią już – edycję Studenckich Grantów Badawczych. Wspieramy studentów Uniwersytetu Łódzkiego w realizacji unikalnych projektów o charakterze badawczym. W poprzedniej edycji konkursu przyznano 81 grantów na łączną kwotę 269 957, 45 zł.

Wszystkich zainteresowanych możliwością realizacji samodzielnych projektów badawczych, pragnących podzielić się swoimi pomysłami i zainteresowaniami naukowymi zapraszamy do udziału w październikowych i listopadowych szkoleniach. Terminy szkoleń zostały opublikowane na stronie: http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/studenckie-granty-badawcze-szkol...

 

Projekt Studenckich Grantów Badawczych przyznawanych studentom I i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego otwiera nowe możliwości rozwoju młodych osób zainteresowanych nauką. Celem projektu jest umożliwienie studentom pozyskania środków finansowych na prowadzenie lub prezentację swoich badań naukowych. Projekt Studenckie Granty Badawcze umożliwia zapoznanie się ze specyfiką składania i rozliczania wniosków o finansowanie badań naukowych.

 

W ramach Studenckiego Grantu Badawczego można pozyskać środki finansowe między innymi na:

  • realizację swoich badań,
  • udział w konferencjach naukowych,
  • publikację artykułu lub książki,
  • wykonanie pracy licencjackiej lub magisterskiej.

 

Warunkiem otrzymania Studenckiego Grantu Badawczego jest:

  • ukończenie szkolenia z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków finansowych na prowadzenie badań naukowych, organizowanego na Uniwersytecie Łódzkim (szczegóły w zakładce Szkolenia),
  • uzyskanie pozytywnej opinii potencjalnego opiekuna naukowego projektu,
  • złożenie elektronicznego wniosku o finansowanie.

 

Studenci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska intensywnie uczestniczyli w projekcie SGB, zarówno podczas I edycji, jak i II edycji, mogąc liczyć na opiekę merytoryczną na etapie tworzenia i praktyczną na etapie realizacji projektu nauczycieli akademickich WBiOŚ (załącznik statystyka).

Projekt Studenckie Granty Badawcze (SGB), http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/studenckie-granty, realizowany jest na Uniwersytecie Łódzkimzgodnie z zarządzeniem nr 69 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 01.03.2017 roku oraz zarządzeniem nr 70 Rektora z dnia 29.01.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 69 Rektora UŁ z dnia 01.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wewnętrznego trybu konkursowego na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi działalności naukowej studentów Uniwersytetu Łódzkiego – Stypendium Studencki Grant Badawczy