p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Semestr zimowy 2020/2021

W związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo społeczności akademickiej, Władze Wydziału podjęły decyzję o tymczasowym zawieszeniu zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej. Wszystkie zajęcia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska odbywają się on-line, zgodnie z harmonogramem podanym w planie zajęć (również te zajęcia, które pierwotnie planowane były jako stacjonarne).   

O terminie  wznowienia zajęć niezwłocznie Państwa poinformujemy. 

Prosimy o uważne śledzenie stron innych wydziałów, w szczególności tych (Wydział Chemii, Wydział Geografii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Prawa), na których realizowane są zajęcia w ramach programu studiów podjętych przez Państwa na Wydziale BiOŚ, bowiem o formie zajęć decydują Dziekani poszczególnych wydziałów. 

W przypadku pytań, prosimy Państwa o kontakt z dziekanatami poszczególnych wydziałów. 

 
Drodzy Studenci, plany zajęć i podział na grupy mogą ulec zmianom. Prosimy o śledzenie modyfikacji na stronie. Obok planu pojawi się data ostatniej aktualizacji.

 

Regulamin z zakresu dydaktyki Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ (obowiązuje w semestrze zimowym 2020/2021)

 

Biologia

Biologia kryminalistyczna

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Biotechnologia

EkoMiasto

Genetyka

Mikrobiologia

Ochrona środowiska