p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Semestr zimowy 2017/2018

Drodzy Studenci, plany zajęć i podział na grupy mogą ulec zmianom. Prosimy o śledzenie modyfikacji na stronie. Obok planu pojawi się data ostatniej aktualizacji.

Osoby odpowiedzialne za plan zajęć, rok akademicki 2017/2018

 

Kursy e-learningowe Prawo autorskie , BHP i Szkolenie biblioteczne w roku akademickim 2017/18

 

Biologia

 

Biomonitoring

 

Biotechnologia

 

Genetyka

 

Mikrobiologia

 

Ochrona środowiska