p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Rozstrzygnięty konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN

W dniu 13 września 2019 odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej ds. rekrutacji do pracy w ramach projektu pt. „Rola autofagii i mechanizmów kontroli jakości mitochondriów w ochronnym działaniu PGC-1alfa przed indukowanymi przez stres oksydacyjny zmianami zwyrodnieniowymi w starzejącej się siatkówce” w składzie:

prof. dr hab. Janusz Błasiak – przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Mirosław Soszyński – członek Komisji

dr hab. Paweł Nowak, prof. nadzw. UŁ – członek Komisji

 

Komisja, kierując się REGULAMINEM PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, będącego Załącznikiem do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r, stwierdziła że Pani Patrycja Frątczak spełnia wymagania zawarte w opisie konkursu i została zaakceptowana do pracy na stanowisku stypendystki w w/w projekcie.