p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Rekrutacja - Terminarz

REKRUTACJA

na studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

w roku akademickim 2017/2018

 

NOWA REKRUTACJA na studia stacjonarne!

Na wskazane kierunki studiów stacjonarnych I i II stopnia 

rejestracja elektroniczna trwa do 11 września 2017 r.

 

 

   NOWA REKRUTACJA na studia stacjonarne /kierunki, terminarz, dyżury WKR/

 

 NOWA REKRUTACJA - Kierunki                                                  

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)

 NOWA REKRUTACJA - Terminarz rekrutacyjny                                             

 Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej    od 28 lipca do 11 września 2017 r.

    (studia stacj. II stopnia kier. BIOTECHNOLOGIA, spec. biotech. roślinna)      od 11 sierpnia do 11 września 2017 r. 

 Publikacja list osób zakwalifikowanych                                            do 15 września 2017 r.

 Składanie dokumentów przez kandydatów                                       w dniach 16-21 września 2017 r.

 Publikacja list osób przyjętych na studia                                          do 26 września 2017 r.

 

 NOWA REKRUTACJA - Harmonogram dyżurów WKR                                                  

 Składanie dokumentów przez kandydatów w dniach 16-21 września 2017 r.

 Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:       16 września (sobota) – 9.00-13.00

                                                                                     18 września (poniedziałek) – 12.00-16.00

                                                                                     19 września (wtorek) – 9.00-13.00

                                                                                     20 września (środa) – 12.00-16.00

                                                                                     21 września (czwartek) – 9.00-13.00

 


 

 

   Kierunki studiów

 

 

Opis kierunku po kliknięciu na nazwę, a także na stronie Wydziału BiOŚ UŁ

w zakładce Kandydaci

 

Zarejestruj się na:

rekrutacja.uni.lodz.pl

 


  

 

   Etapy rekrutacji / Wymagane dokumenty


  

 

  Terminarz rekrutacyjny - STUDIA NIESTACJONARNE


 

 

   Harmonogram dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                  - STUDIA NIESTACJONARNE

 

STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

Składanie dokumentów przez kandydatów w dniach 12-20 września 2017 r.

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:       12 września (wtorek) – 9.00-13.00

                                                                                    13 września (środa) – 12.00-16.00

                                                                                    14 września (czwartek) – 9.00-13.00

                                                                                    15 września (piątek) – 12.00-16.00

                                                                                    16 września (sobota) – 9.00-13.00

                                                                                    18 września (poniedziałek) – 12.00-16.00

                                                                                    19 września (wtorek) – 9.00-13.00

                                                                                    20 września (środa) – 12.00-16.00


 

 

   Miejsce składania dokumentów / adres korespondencyjny

 

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

PAWILON BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ul. Pomorska 141/143,  90-236 Łódź

(wejście od ul. Matejki)

pok. W27 

 


 

 

   Kontakt

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Dodatkowe informacje - odnośniki