p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Publikacje pracowników W. BiOŚ UŁ znajdujące się powyżej kwartyla wyższego Q3

 

 

Wykaz publikacji Lista opublikowanych przez pracowników W. BiOŚ UŁ w latach 2013-2016 prac naukowych znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - wg. części A wykazu czasopism MNSW od 35 pkt.
   
Wykaz publikacji Lista opublikowanych przez pracowników W. BiOŚ UŁ w latach 2009-2012 prac naukowych znajdujących się w pierwszym kwartylu Q1 (25%) listy filadelfijskiej czasopism o najwyższym IF (wg części A wykazu czasopism MNiSW z dnia 21 grudnia 2012 r.)