p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 

Projekty realizowane na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Międzynarodowe Programy Ramowe

Fundusze strukturalne

Programy strategiczne NCBiR

Granty specjalne, zamawiane, dofinansowanie MNiSW, projekty międzynarodowe niewspółfinansowane

Granty MNiSW oraz NCN koordynowane w UŁ

Projekty B+R we współpracy z przedsiębiorstwami