Prof. M. Kolanowska w gronie pięciu badaczy na świecie, nagrodzonych za badania terenowe przez amerykańską fundację

Gratulujemy prof. M. Kolanowskiej nagrody the Maxwell/Hanrahan Awards in Field Biology, przyznawanej od 2020, pięciu młodym naukowcom, którzy prowadząc badania przyrodnicze w terenie przyczyniają się do lepszego zrozumienia otaczającego nas świata. 

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,89662,badaczka-storczykow-z...

https://www.maxwell-hanrahan.org/field-biology-awards