p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

KATEDRA EKOFIZJOLOGII ROŚLIN

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Małgorzata Posmyk

Adres:ul. Banacha 12/13, 90-237, Łódź, budynek A

Sekretariat: Katarzyna Opas

Tel: +48 42 635 44 22

Fax: +48 42 635 44 23

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

prof. dr hab. Małgorzata Posmyk (kierownik Katedry)

+48 42 635 44 22

A / 171

śr. 10:00-12:00

prof. dr hab. Krystyna Janas (prof. emerytowany)

-

-

-

prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz

+48 42 635 44 25

A/304

pn.
10:00-12:00

dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda, prof.

+48 42 635 44 21

A / 136

pn. 12:00–14:00

dr hab. Katarzyna Szafrańska

 +48 42 635 44 21  

 A / 136  czw. 10:00-12:00

dr Michał Juraniec

+48 42 635 44 21

A / 136

śr. 10:00-12:00

dr Agnieszka Kobylińska  +48 42 635 44 21    A / 136  śr. 10:00-12:00

Paweł Jedyński

+48 42 635 42 21

A / 137

specjalista nauk.-techn.

Katarzyna Opas

+48 42 635 44 22

A / 171

samodzielny referent techniczny

Doktoranci:

Imię i                  nazwisko                

Telefon     

e-mail

Budynek/pokój

 Konsultacje  

mgr Izabela Kołodziejczyk

+48 42  635 44 21

  A / 171 czw. 14:00-15:00

mgr Krzysztof Piotrowski

+48 42 635 44 21

  A / 137 wt. 12:00-13:00
 

Tematyka badań

Fizjologiczne i biochemiczne mechanizmy odporności roślin na abiotyczne stresy środowiskowe – indukcja strategii obronnych roślin.

Wpływ czynników abiotycznych na wzrost i rozwój roślin - regulacja procesu śmierci komórek roślinnych.

Uszlachetnianie nasion poprzez ich przedsiewne kondycjonowanie oraz aplikację nowych naturalnych biostymulatorów.

Rola melatoniny w roślinach – nowy fitobiostymulant.

Badanie antyoksydacyjnych własności związków pochodzenia roślinnego w kontekście pozyskiwania nowych źródeł żywności funkcjonalnej i naturalnych kosmeceutyków.

Nowe strategie optymalizacji uprawy biomasy roślin energetycznych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii stosowania metabolitów glonów i sinic celem ograniczenia nawozów sztucznych w ekologicznej produkcji roślin energetycznych.

Fitoremediacja - nowy obszar wykorzystania roślin energetycznych w odnowie środowiska i renaturyzacji wód.

Realizowane projekty (od 2010)

  • międzynarodowe:

Polish–Belgian Joint Research Project For Years 2017-1018 ‘Exploring melatonin beneficial effect in Arabidopsis’; under the agreement on cooperation between the Polish Academy of Science (PAN) and the Belgian National Fund for Scientific Research (FNRS). Cooperators: M. Juraniec* (lider), M.M. Posmyk*, N.Verbruggen**, Ch. Hermans** (*University of Lodz and **Universite Libre de Bruxelles).

  • finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / NCN:

2011-2014, Grant NCN N N310 111940 ‘Proteomiczna analiza zmian białkowych w osiach zarodkowych nasion kondycjonowanych z melatoniną, eksponowanych na stres chłodu podczas kiełkowania’ – kierownik dr hab. Małgorzata Posmyk, prof. nadzw. UŁ.
2010-2013, Grant MNiSZW N N304 385338 ‘Fitoremediacja jako nowy obszar wykorzystania roślin energetycznych w odnowie środowiska i renaturyzacji wód’ - kierownik dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda, prof. nadzw. UŁ.

  • inne granty (zewnętrzne):

2016-2018 NCBiR ‘BIOSTRATEG’ (II edycja) ‘Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych’ - projekt realizowany przez konsorcjum: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Instytut Ogrodnictwa, EKSPERT-SITR Sp. z o.o., Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Technicznego, firma Krajowa Spółka Cukrowa S. A. UŁ reprezentuje dr hab. Z. Romanowska-Duda prof. nadzw. UŁ (Pracownia Ekofizjologii Roślin BiOŚ UŁ).

2017-2018 Projekt „Inkubator innowacyjności+” - Innowacyjny produkt stworzony z ekologicznych materiałów na bazie nowoczesnych technologii ‘Relaksacyjna Strefa Oxy Cardio wspomagająca zdrowotność i rekonwalescencję społeczeństwa’ - projekt przedwdrożeniowy realizowany przez: UŁ, firmę PHU Dytych, Instytut Ogrodnictwa.Kierownik - dr hab. Z. Romanowska-Duda prof. nadzw. UŁ (Pracownia Ekofizjologii Roślin BiOŚ UŁ). Instytucja finansująca - Centrum Transferu Technologii UŁ.

Współpraca

  • z partnerami krajowymi:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego w Warszawie

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Politechnika Łódzka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie

  • z partnerami zagranicznymi:

Universite Libre de Bruxelles Laboratoire de Physiologie et de Genetique Moleculaire des Plantes, Université Libre de Bruxelles

Université Pierre et Marie Curie (Sorbonne Universities; Paris VI) Physiologie Cellulaire et Moléculaire des Plantes - Germination et Dormance des Semences, Paris, France

University of Texas Health Science Center Department of Cellular and Structural Biology, San Antonio TX, USA

Usługi/Ekspertyzy

Hodowle roślin in vitro

Oznaczanie własności antyoksydacyjnych substancji i mieszanin (ABTS+, FRAP, DPPH, βCBT, FeMICA)

Oznaczanie aktywności enzymów antyoksydacyjnych i innych w materiale roślinnym

Markery stresu (TBARS, prolina, fenole, OxiProt, H2O2, dysfunkcje błon)

Ocena jakości nasion (testy kiełkowania, wzrostowe, wigor, żywotność itp.)

Dobór metod przedsiewnego kondycjonowania nasion

Biotesty środowiskowe

Technologie upraw roślin energetycznych – konsultacje

Doradztwo i analizy w zakresie użyteczności zróżnicowanych gleb dla upraw energetycznych

Wybrane publikacje

2017 Szafrańska K, Reiter RJ, Posmyk MM. Melatonin improves the photosynthetic apparatus in pea leaves stressed by paraquat via chlorophyll breakdown regulation and its accelerated de novo synthesis. Frontiers in Plant Science 8: 878.

2017 Kobylińska A. Exogenous quercetin as a proliferation stimulator in tobacco BY-2 cells. Journal of Elementology 22(1):245-258.

2017 Kobylińska A, Reiter RJ, Posmyk MM. Melatonin protects cultured tobacco cells against lead-induced cell death via inhibition of cytochrome c translocation. Frontiers in Plant Science 8: 1560.

2017 Juraniec M, Hermans Ch, Hermans, Salis P, Geelen D, Verbruggen N. Impact of post-flowering nitrate availability on nitrogen remobilization in hydroponically grown durum wheat. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 180: 273-278.

2017 Grzesik M, Romanowska-Duda Z, Kalaji HM. Effectiveness of cyanobacteria and green algae in enhancing the photosynthetic performance and growth of willow (Salix viminalis L.) plants under limited synthetic fertilizers application. Photosynthetica 55(3): 510-521.

2017 Grzesik M, Górnik K, Janas R, Lewandowski M, Romanowska-Duda Z, Bert van Duijn. High efficiency stratification of apple Ligol seed dormancy by phytohormones, heat shock and pulsed radio frequency. Journal of Plant Physiology 219: 81-90.

2017 Adamczyk-Szabela D, Romanowska-Duda Z, Lisowska K, Wolf W. Heavy metal uptake by herbs. V. Metal accumulation and physiological effects induced by thiuram in Ocimum basilicum L. Water, Air and Soil Pollution 228: 334.

2016. Piotrowski K, Romanowska-Duda Z, Grzesik M. How Biojodis and Cyanobacteria alleviate the negative influence of predicted environmental constraints on growth and physiological activity of corn plants. Polish Journal of Environmental Studies 25(2): 741-75.

2016 Szafrańska K, Reiter RJ, Posmyk MM. Melatonin application to Pisum sativum L. seeds positively influences the function of the photosynthetic apparatus in growing seedlings during paraquat-induced oxidative stress. Frontiers in Plant Science 7: 1663.

2016 Posmyk MM, Szafrańska K. Biostimulators – a new trend towards solving an old problem. Frontiers in Plant Science 7: 748.

2016 Piotrowski K, Romanowska-Duda Z, Grzesik M. Cyanobacteria, Asahi SL i Biojodis jako biostymulatory poprawiające wzrost i rozwój ślazowca pensylwańskiego w zmieniających się warunkach klimatycznych. Przemysł Chemiczny 95(8):1569-1573.

2016 Kołodziejczyk I, Posmyk MM. Melatonin - a new plant biostimulator? Journal of Elementology 21(4): 1187-1198.

2016 Kołodziejczyk I, Dzitko K, Szewczyk R, Posmyk MM. Exogenous melatonin improves corn (Zea mays L.) embryo proteome in seeds subjected to chilling stress. Journal of Plant Physiology 193: 47-56.

2016 Kołodziejczyk I, Dzitko K, Szewczyk R, Posmyk MM. Exogenous melatonin expediently modifies proteome of maize (Zea mays L.) embryo during seed germination. Acta Physiologiae Plantarum 38: 146.

2016 Kobylińska A, Posmyk MM. Melatonin restricts PB-induced PCD by enhancing BI-1 expression in tobacco suspension cells. Biometals 29(6): 1059-1074.

2016 Godlewski M, Kobylińska A. Programowana śmierć komórek – strategia utrzymania komórkowej homeostazy organizmu. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (online), 70: 1229-1244.

2016 Bałabusta M, Szafrańska K, Posmyk MM. Exogenous melatonin improves antioxidant defense in cucumber seeds (Cucumis sativus L.) germinated under chilling stress. Frontiers in Plant Science 7: 575.

2016 Badek B, Romanowska-Duda Z, Grzesik M, Kuras A. Physiological markers for assessing germinability of Lycopersicon esculentum seeds primed by environment-friendly methods. Polish Journal of Environmental Studies 25(5):1831-1838

2015 Saluk J, Bijak M, Posmyk MM, Zbikowska HM. Red cabbage anthocyanins as inhibitors of lipopolysaccharide-induced oxidative stress in blood platelets. International Journal of Biological Macromolecules 80: 702-709.

2015 Kołodziejczyk I, Bałabusta M, Szewczyk R, Posmyk MM. The levels of melatonin and its metabolites in conditioned corn (Zea mays L.) and cucumber (Cucumis sativus L.) seeds during storage. Acta Physiologiae Plantarum 37: 105.

2015 Kobylińska A, Janas KM. Prozdrowotna rola kwercetyny obecnej w diecie człowieka. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 69: 51-62.

2015 Grzesik M, Romanowska-Duda Z, Piotrowski K, Janas R. Okrzemki (Bacillariophyceae) jako efektywne bazy nawozów ekologicznych nowej generacji. Przemysł Chemiczny 94(3): 391-396.

2015 Grzesik M, Romanowska-Duda Z. Ability of Cyanobacteria and green algae to improve metabolic activity and development of willow plants. Polish Journal of Environmental Studies 24(3): 1003-1012.

2014. Grzesik M, Romanowska-Duda Z. Improvements in Germination, Growth and Metabolic Activity of Corn Seedlings by Grain Conditioning and Root Application with Cyanobacteria and Microalgae. Polish Journal of Environmental Studies 23(4): 1147-1153.

2014 Szafrańska K, Szewczyk R, Janas KM. Involvement of melatonin applied to Vigna radiata L. seeds in plant response to chilling stress. Central European Journal of Biology 9(11): 1117-1126.

2014 Kalaji MH, Schansker G, Ladle RJ, Goltsev V, Bosa K, Allakhverdiev SI, Brestic M, Bussotti F, Calatayud A, Dąbrowski P, Elsheery NI, Ferroni L, Guidi L, Hogewoning SW, Jajoo A, Misra AN, Nebauer SG, Pancaldi S, Penella C, Poli D, Pollastrini M, Romanowska-Duda ZB, Rutkowska B, Serôdio J, Suresh K, Szulc W, Tambussi E, Yanniccari M, Zivcak M. Frequently Asked Questions about chlorophyll fluorescence: practical issues. Photosynthesis Research 122: 121-158.

2013 Szafrańska K, Glinska S, Janas KM. Ameliorative effect of melatonin on meristematic cells of Vigna radiata roots treated with chilling and after rewarming. Biologia Plantarum 57: 91-96.

2013 Janas KM, Posmyk MM. Melatonin, an underestimated natural substance with great potential for agricultural application. Acta Physiologiae Plantarum 35: 3285-3292.

2013 Domańska A, Godlewski M, Kobylińska A. Effect of cAMP level on thallus growth and gametangia development in macroalga Chara vulgaris (Charales, Charophyta). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55(2):90-98.

2012 Szafrańska K, Glińska S, Janas KM. Changes in the nature of phenolic deposits after re-warming as a result of melatonin pre-sowing treatment of Vigna radiata seeds. Journal of Plant Physiology 169: 34-40.

2012 Saluk J, Bijak M, Kolodziejczyk-Czepas J, Posmyk MM, Janas KM, Wachowicz B. Anthocyanins from red cabbage extract - evidence of protective effects on blood platelets Central European Journal of Biology 7(4): 655-663.

2011 Szafrańska K, Cvikrová M, Kowalska M, Górecka K, Górecki R, Martincová O, Janas KM. Influence of copper ions on growth, lipid peroxidation, and proline and polyamines content in carrot rosettes obtained from anther culture. Acta Physiologiae Plantarum 33: 851-859.

2011 Kołodziejczyk J, Saluk-Juszczak J, Posmyk MM, Janas KM, Wachowicz B. Red cabbage anthocyanins may protect blood plasma proteins and lipids. Central European Journal of Biology 6: 565-574.

2010 Romanowska-Duda ZB, Grzesik M, Kalaji MH. Phytotoxkit test in growth assessment of corn as an energy plant fertilized with sewage sludge. Environment Protection Engineering 36: 73-81.

2010 Janas KM, Zielińska-Tomaszewska J, Rybaczek D, Maszewski J, Posmyk MM, Amarowicz R, Kosinska A. The impact of copper ions on growth, lipid peroxidation, and phenolic compound accumulation and localization in lentil (Lens culinaris Medic.) seedlings. Journal of Plant Physiology 167: 270–276.

Tematyka prac dyplomowych

Istnieje możliwość wyboru tematyki pracy zgodnie z zainteresowaniami studenta po wcześniejszej konsultacji z opiekunem pracy.

  • Przykładowe tematy prac licencjackich:

Aronia – lek na XXI wiek.

Farmakologiczne działanie wybranych związków fenolowych pochodzenia roślinnego.

Flawonoidy – związki przeciwnowotworowe z roślin.

Kolory roślin.

Antocyjany – impresjoniści natury

Melatonina jako nowy biostymulator roślin

Odmienne stany świadomości... - alkaloidy halucynogenne.

Rośliny energetyczne jako przyszłość energii odnawialnej w Polsce.

Wybrane związki przeciwnowotworowe z roślin.

Zielona herbata receptą na zdrowe życie.

Zioła, co nam dają?

  • Przykładowe tematy prac magisterskich:

Wpływ hydrokondycjonowania nasion z dodatkiem melatoniny na zabezpieczenie aparatu fotosyntetycznego liści grochu (Pisum sativum L.) przed szkodliwym działaniem parakwatu

Wpływ melatoniny przedsiewnie aplikowanej do nasion na własności antyoksydacyjne ekstraktów z korzeni siewek Vigna radiata traktowanych niską temperaturą

Egzogenna melatonina jako biostymulator i czynnik modyfikujący aktywność enzymów antyoksydacyjnych w kiełkujących nasionach kukurydzy (Zea mays L.)

Efekt hydrokondycjonowania nasion Vigna radiata z melatoniną na fizjologiczne i biochemiczne parametry stresu niskiej temperatury. Doświadczenia laboratoryjne i polowe

Wpływ egzogennej melatoniny na zmiany wywołane niską temperaturą w czasie kiełkowania nasion i wzrostu siewek ogórka (Cucumis sativus L.) i kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata)

Porównanie efektywności dwóch metod przedsiewnej aplikacji egzogennej melatoniny do nasion kukurydzy (Zea mays L.)

Oddziaływanie preparatów bioalgen i topolin na aktywność fizjologiczną makrofitu Lemna minor

Allelopatyczne działanie wybranych glonów i Cyanobacteria na wzrost i rozwój roślin z rodziny Lemnaceae

Udoskonalenie wzrostu i rozwoju Panicum virgatum z użyciem Cyanobacteria

Kinetyka uwalniania toksyn sinicowych w warunkach naturalnych i laboratoryjnych

Spirodela oligorrhiza jako bioindykator zanieczyszczeń środowiskowych

Materiały dla studentów

Będą zamieszczane sukcesywnie

Przydatne linki

http://vls.icm.edu.pl

http://www.lib.uni.lodz.pl/elektrbazydanych.html#czasopisma

http://212.191.71.5/han/SCOPUS/www.scopus.com/home.url

http://apps.webofknowledge.com

http://scholar.google.pl/

Galeria zdjęć