p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Praca dyplomowa - wskazówki

Wskazówki dotyczące przygotowania pracy dyplomowej dla studentów kierunków: biologia, biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, biotechnologia, genetyka, mikrobiologia i ochrona środowiska

 

Formularz dla absolwentów - do wypełnienia i dostarczenia do Dziekanatu (aktualizacja 15.06.2020)

 

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej dla wszystkich kierunków studiów (nie dotyczy kierunku EkoMiasto)

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej dla kierunku EkoMiasto:

Materiały dla studentów kierunku BIOLOGIA

Materiały dla studentów kierunków BIOTECHNOLOGIA i MIKROBIOLOGIA

Materiały dla studentów kierunku GENETYKA

Materiały dla studentów kierunków OCHRONA ŚRODOWISKA i BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

Materiały dla studentów kierunku EKOMIASTO

 

Formalności związane ze złożeniem pracy dyplomowej i przygotowaniem do egzaminu dyplomowego dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (aktual.15.06.2020)(aktualizacja w dniu 20.07.2018 r.) 

 

Od stycznia 2019 na Uniwersytecie Łódzkim został wdrożony Jednolity System Antyplagiatowy (JSA). Prace dyplomowe w systemie APD UŁ są sprawdzane poprzez system JSA. Więcej informacji o JSA