p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Osoby posiadające uprawnienia do edycji poszczególnych elementów strony Wydziału BiOŚ

Przemysław Bernat:

 • Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

 

Jolanta Gołębiewska:

 • Pracownicy
  • Rada Wydziału
   • Zarządzenia Dziekana Wydziału
   • Uchwały Rady Wydziału
  • Habilitacje
  • Tytuł Profesora
 • Kandydaci
  • Regulaminy studiów
 • Studenci
  • Studia I i II stopnia
   • Regulaminy studiów
   • Praktyki
  • Jakość kształcenia

Piotr Duchnowicz:

 • Instytut Biofizyki wraz z podległymi jednostkami

Inga Grzelak:

 • Nauka/Badania
  • Doktoraty
 • Pracownicy
  • Rada Wydziału
   • Komisje Wydziałowe
   • Terminarz Rad Wydziału na rok akademicki 2017/18
   • Lista członków Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Studenci
  • Studia doktoranckie
 • Kandydaci
  • Studia doktoranckie

Tomasz Kowalczyk:

 • Katedra Neurobiologii

Adam Kurzac:

 • Katedra Cytobiochemii

Ewa Mikołajczyk-Zając:

 • Instytut Biologii Eksperymentalnej wraz z podległymi jednostkami

Zuzanna Oleksińska:

 • Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska

Krzysztof Pabis:

 • Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Michał Ponczek:

 • Instytut Biochemii wraz z podległymi jednostkami (oprócz Katedry Cytobiochemii i Katedry Genetyki Molekularnej)

Iwona Rosset:

 • Katedra Antropologii

Sonia Suchińska:

 • O wydziale
  • Władze wydziału
  • Dziekanat
 • Studenci
  • Studia I i II stopnia
   • Programy studiów

Ewelina Szczepocka:

 • Pracownia Algologii i Mykologii

Eliza Szczerkowska:

 • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Teresa Szuwart:

 • Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii wraz z podległymi jednostkami (oprócz Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii i Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej)

Paulina Tokarz:

 • Katedra Genetyki Molekularnej

Ewa Tybulczuk:

 • Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej

Marcin Włodarczyk:

  • Katedra Immunologii i Biologii i Infekcyjnej

Radosław Włodarczyk:

 • Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji

Grzegorz Wolski:

 • Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin

Bogusława Brewińska-Zaraś:

 • Katedra Ekologii Stosowanej 

W przypadkach niewymienionych powyżej proszę pisać do: Grażyny Garnysz i Michała Gruberskiego.