p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Osoby posiadające uprawnienia do edycji poszczególnych elementów strony Wydziału BiOŚ

Przemysław Bernat:

  • Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

 

Jolanta Gołębiewska:

  • Pracownicy
    • Rada Wydziału
      • Zarządzenia Dziekana Wydziału
      • Uchwały Rady Wydziału
    • Habilitacje
    • Tytuł Profesora
  • O wydziale
    • Władze wydziału
    • Dziekanat
  • Kandydaci
    • Regulaminy studiów
  • Studenci
    • Studia I i II stopnia
      • Regulaminy studiów
      • Praktyki
      • Programy studiów
    • Jakość kształcenia

Piotr Duchnowicz:

  • Instytut Biofizyki wraz z podległymi jednostkami

Inga Grzelak:

  • Nauka/Badania
    • Doktoraty
  • Pracownicy
    • Rada Wydziału
      • Komisje Wydziałowe
      • Terminarz Rad Wydziału na rok akademicki 2017/18
      • Lista członków Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
  • Studenci
    • Studia doktoranckie
  • Kandydaci
    • Studia doktoranckie

Tomasz Kowalczyk:

  • Katedra Neurobiologii

Adam Kurzac:

  • Katedra Cytobiochemii

Ewa Mikołajczyk-Zając:

  • Instytut Biologii Eksperymentalnej wraz z podległymi jednostkami

Zuzanna Oleksińska:

  • Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska

Krzysztof Pabis:

  • Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Michał Ponczek:

  • Instytut Biochemii wraz z podległymi jednostkami (oprócz Katedry Cytobiochemii i Katedry Genetyki Molekularnej)

Iwona Rosset:

  • Katedra Antropologii

Ewelina Szczepocka:

  • Pracownia Algologii i Mykologii

Eliza Szczerkowska:

  • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Teresa Szuwart:

  • Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii wraz z podległymi jednostkami (oprócz Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii i Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej)

Paulina Tokarz:

  • Katedra Genetyki Molekularnej

Ewa Tybulczuk:

  • Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej

Marcin Włodarczyk:

    • Katedra Immunologii i Biologii i Infekcyjnej

Radosław Włodarczyk:

  • Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji

Grzegorz Wolski:

  • Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin

Bogusława Brewińska-Zaraś:

  • Katedra Ekologii Stosowanej 

W przypadkach niewymienionych powyżej proszę pisać do: Grażyny Garnysz i Michała Gruberskiego.