p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Osoby posiadające uprawnienia do edycji poszczególnych elementów strony Wydziału BiOŚ

 

Przemysław Bernat
 • Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii
Jolanta Gołębiewska
 • Pracownicy
  • Rada Wydziału
   • Zarządzenia Dziekana Wydziału
   • Uchwały Rady Wydziału
  • Habilitacje
  • Tytuł Profesora
 • Kandydaci
  • Regulaminy studiów
 • Studenci
  • Studia I i II stopnia
   • Regulaminy studiów
   • Praktyki
  • Jakość kształcenia
Piotr Duchnowicz
 • Instytut Biofizyki wraz z podległymi jednostkami
Inga Grzelak
 • Nauka/Badania
  • Doktoraty
 • Pracownicy
  • Rada Wydziału
   • Komisje Wydziałowe
   • Terminarz Rad Wydziału
 • Studenci
  • Studia doktoranckie
 • Kandydaci
  • Studia doktoranckie
Tomasz Kowalczyk
 • Katedra Neurobiologii
Adam Kurzac
 • Katedra Cytobiochemii

Ewa Mikołajczyk-Zając

 • Instytut Biologii Eksperymentalnej wraz z podległymi jednostkami

Jarosław Mrówczyński

 • Pracownicy
  • Rada Wydziału
   • Lista członków Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Zuzanna Oleksińska
 • Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska
Krzysztof Pabis
 • Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
Michał Ponczek
 • Instytut Biochemii wraz z podległymi jednostkami (oprócz Katedry Cytobiochemii i Katedry Genetyki Molekularnej)
Iwona Rosset
 • Katedra Antropologii
Sonia Suchińska
 • O wydziale
  • Władze wydziału
  • Dziekanat
 • Studenci
  • Studia I i II stopnia
   • Programy studiów
Ewelina Szczepocka
 • Pracownia Algologii i Mykologii
Eliza Szczerkowska
 • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
Teresa Szuwart
 • Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii wraz z podległymi jednostkami (oprócz Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii i Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej)
Paulina Tokarz
 • Katedra Genetyki Molekularnej
Ewa Tybulczuk
 • Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej
Marcin Włodarczyk
 • Katedra Immunologii i Biologii i Infekcyjnej
Radosław Włodarczyk
 • Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji
Grzegorz Wolski
 • Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin
Bogusława Brewińska-Zaraś
 • Katedra Ekologii Stosowanej 
   
W przypadkach niewymienionych powyżej proszę pisać do: Grażyny Garnysz, Michała Gruberskiego i Pawła Hilta.