p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Opracowanie programu szkoleniowego dla funkcjonariuszy policji z zakresu zagrożeń CBRN

        

"Opracowanie programu szkoleniowego dla funkcjonariuszy policji z zakresu zagrożeń CBRN (chemicznych, biologicznych, radiacyjnych/nuklearnych)"

"Projekt „Development of CBRN training programme for police officers"

Akronim: CBRN-POL

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenia i szkoleń zawodowych, Akcja 2, Partnerstwa strategicznew roku 2016.

Całkowity budżet projektu wynosi 371 335 Euro.

Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 31.08.2019

Kierownik merytoryczny projektu: dr Michał Bijak, Katedra Biochemii Ogólnej UŁ

Menadżer projektu: Marcin Podogrocki, Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ

Projekt realizowany będzie przez konsorcjum złożone z:

-          Uniwersytetu Łódzkiego

-          Komendy Głównej Policji

-          Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie

-          Belgijskiego Centrum Badań Jądrowych

-          Centrum Promocji Badań i Rozwoju Technologii Edukacyjnych w Nikozji

 

Celem projektu CBRN-POL jest współpraca międzynarodowa i między instytucjonalna na rzecz stworzenia nowoczesnego, multidyscyplinarnego programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych z zakresu zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych (CBRN), dedykowanych dla funkcjonariuszy jednostek patrolowych Policji Polskiej oraz wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Celem projektu jest stworzenie i opublikowanie ramowego programu szkolenia CBRN dla funkcjonariuszy Policji oraz opracowanie i opublikowanie materiałów dydaktycznych (specjalistyczny podręcznik, broszury i filmy wideo z procedurami odpowiedzi na zagrożenia CBRN). W ramach wizyt studyjnych u poszczególnych partnerów zostanie wyszkolona grupa trenerów ze wszystkich szkół Policji w Polsce oraz ze szkół Policji z Cypru i Belgii, odpowiedzialnych za prowadzenie opracowanego kursu w przyszłości. Przewidziany jest szereg spotkań dla przedstawicieli Europejskiego środowiska CBRN, w tym jedno (w Belgii) skierowane do przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Urzędu Policji.

Więcej szczegółów: www.cbrn-pol.uni.lodz.pl

Kontakt: