p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Nowe perspektywy dla absolwentów Wydziału BiOŚ

Od 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie przepisy, które nadają nowe uprawnienia absolwentom studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków naszego Wydziału. Absolwent będzie posiadał uprawnienia do sporządzania dokumentów  pracowywanych w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000). W przypadku gdy autorzy ww. dokumentów będą stanowić zespół ekspertów, absolwent Wydziału będzie mieć uprawnienia do bycia kierującym tym zespołem. Powyższe uprawnienia NIE są obwarowane wymogami związanymi z doświadczeniem zawodowym zdobytym poza Uczelnią.