p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Naukowe bazy danych

 

 

  Web of Science http://apps.webofknowledge.com

  Scopus http://www.scopus.com

  EXPERTUS http://expertus.lib.uni.lodz.pl

  PBN Moduł Sprawozdawczy http://pbn-ms.opi.org.pl

  ORCID https://orcid.org

  Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego http://www.czasopisma.uni.lodz.pl

  Journals Index Copernicus  https://journals.indexcopernicus.com/search/form

   Instrukcja połączenia konta ORCID z bazami naukowymi http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/orcid.pdf