p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Nagrody Dziekana za osiągnięcia publikacyjne

Nagrody Dziekana dla pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych posiadających największe osiągnięcia w roku 2016 w zakresie dorobku publikacyjnego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Nagrody przyznane są zgodnie z regulaminem przyznania pracownikom WBiOŚ UŁ przyjętym przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 28 maja 2013 r.

 

W tym roku przyznano nagrody za publikacje JCR o liczbie punktów ≥ 30:

  • wydziałowe
    • I stopnia,
    • II stopnia,
  • instytutowe (III stopnia; dwie dla instytutu, w którym żaden pracownik nie uzyskał nagrody I lub II st.; jedna dla doktora z instytutu, w którym żaden doktor nie uzyskał nagrody I lub II st.).

 

KRYTERIA (wszystkie dla publikacji ≥ 30 pkt.):

Stopień

PR. SAMODZIELNI

PR NIESAMODZIELNI

SAM

NSAM

 

I (wydz.)

250 pkt., w tym min. 1 publ. ≥ 45

200 pkt., w tym min. 1 publ. ≥ 45

2

0

2

II (wydz.)

180 pkt., w tym min. 1 publ. ≥ 40

150 pkt., w tym min. 1 publ. ≥ 40

lub

120 pkt. za publ. ≥ 40

5

3

8

III (inst.)

150 pkt., w tym min. 1 publ. ≥ 35

120 pkt., w tym min. 1 publ. ≥ 35

1

2

3

 

PRACOWNICY SAMODZIELNI

      

Instytut Biochemii

Nagroda II stopnia

prof. nadzw. Tomasz Śliwiński – 200 pkt. (30, 30, 30, 30, 40, 40)

prof. Janusz Błasiak – 190 pkt. (30, 30, 30, 30, 30, 40)

prof. nadzw. Beata Olas – 190 pkt. (30, 35, 40, 40, 45)

Instytut Biofizyki

         Nagroda I stopnia

prof.  Barbara Klajnert-Maculewicz – 285 pkt. (35, 40, 40, 40, 40, 40, 50)

Nagroda II stopnia

prof. nadzw. Maksim Ionov – 180 pkt. (35, 35, 35, 35, 40)


 

Instytut Biologii Eksperymentalnej

       Nagroda II stopnia

       prof. nadzw. Małgorzata Posmyk – 185 pkt. (30, 35, 40, 40, 40)

Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska

       Nagroda I stopnia

dr hab. Piotr Minias – 250 pkt. (30, 30, 35, 35, 35, 40, 45)

 

Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii

          Nagroda III stopnia

          prof. Katarzyna Lisowska – 155 pkt. (30, 30, 30, 30, 35)

 

PRACOWNICY NIESAMODZIELNI

Instytut Biochemii

Nagroda III stopnia

dr Paulina Tokarz – 130 pkt. (30, 30, 30, 40)

Instytut Biofizyki

         Nagroda II stopnia

dr Anna Pieniążek – 160 pkt. (30, 30, 30, 30, 40)

Instytut Biologii Eksperymentalnej

          Nagroda II stopnia

dr Katarzyna Szafrańska – 120 pkt. (40, 40, 40)

Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska

Nagroda II stopnia

dr Monika Staniaszek-Kik – 125 pkt. (40, 40, 45)

Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii

          Nagroda III stopnia

          dr Aleksandra Felczak – 125 pkt. (30, 30, 30, 35)