p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,


Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego informuje o XVIII edycji Konkursu o nagrody Marszałka
Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie
oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem
łódzkim.


W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w
2016 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej, w
następujących obszarach:


1)nauk humanistycznych i społecznych;
2)nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)nauk technicznych;
4)nauk o zdrowiu i medycznych;
5)sztuki.


Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z
województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla
rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.


Prace magisterskie i dyplomowe wraz z wnioskiem i recenzją zgłoszonej do
konkursu pracy magisterskiej lub dyplomowej (oryginał lub kserokopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w terminie do 14
kwietnia 2017 r. w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i
tok studiów (pok. 011) w budynku Rektoratu, ul. Narutowicza 68.


W załączeniu przesyłam regulamin konkursu oraz wzór wniosku (wniosek
należy wypełnić komputerowo i wszystkie niezbędne podpisy złożyć
odręcznie).


Zaznaczam, iż Dziekan Wydziału nie podpisuje wniosku. Rektor jest
wnioskodawcą.


Z poważaniem
Marta Andruszkiewicz
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów
tel:(42)635-40-83
ZałącznikWielkość
Regulamin konkursu128.58 KB
Wniosek33.71 KB