Konkurs "Ekologiczny magister i doktor"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do udziału w VII edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach:

  1. Ekologiczny magister
  2. Ekologiczny doktor

Zachęcamy autorów prac doktorskich zakończonych w roku akademickim 2020/2021 do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegóły konkursu dostępne na stronie WFOŚiGW w Łodzi:

https://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy/konkursy-o-nagrode-funduszu/736-vii...