p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Konkurs: Ekologiczny doktor, ekologiczny magister

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi 60 000,00 zł.

  •     w kategorii "Ekologiczny magister" - przewiduje się 6 nagród po 5 000,00 zł,
  •     w kategorii "Ekologiczny doktor" - przewiduje się 3 nagrody po 10 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www organizatora konkursu.

http://www.wfosigw.lodz.pl/vi-edycja-konkursu-ekologiczny-magister-i-dok...