p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

KATEDRA ZOOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I BIOLOGII EWOLUCYJNEJ

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jerzy Bańbura, prof. zw.

Adres: 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16 (Budynek A)

Tel. +48 42 635-44-93, +48 42 635-44-90 e-mail:

Sekretariat: mgr Ewa Tybulczuk

Adres: 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16 (Budynek A), pok. nr 11

Tel. +48 42 635-44-90 e-mail:

 

Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

prof. dr hab. Jerzy Bańbura

Kierownik Katedry

635-44-93

A/12

Codziennie

9.00 – 10.00

dr hab. Michał Glądalski

635-44-92

A/16

Pon. – środa

10.00 – 12.00

dr hab. Adam Kaliński

635-44-92

A/18

Pon. – czwartek

10.00 – 12.00

dr Iwona Demeško

635-44-90

A/11

-

dr Marcin Markowski

635-44-92

A/15

Pon. – czwartek

10.00 – 12.00

dr Marek Michalski

635-44-92

A/17

Pon. – czwartek

10.00 – 12.00

dr Joanna Skwarska

635-44-92

A/17

-

dr Jarosław Wawrzyniak

635-44-92

A/16

Pon. – środa

11.00 – 13.00

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

     

mgr Magdalena Pąsiek

635-44-90

 

 

 

Muzeum Przyrodnicze

Kierownik :  Dr hab. Jerzy Nadolski, prof. nadzw. UŁ

Adres: 90-011 Łódź, ul. Kilińskiego 101

Tel:  + 48 42 665 – 54 – 93, 665 – 54 – 89

e-mail:

Adres/link  www.biol.uni.lodz.pl/muzeum

Adres e-mail Muzeum:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

Dr hab. Jerzy Nadolski

(Kierownik Muzeum)

665 54 93

Muzeum Przyrodnicze

 

dr Mirosława Bańbura

665 54 88

Muzeum Przyrodnicze

 

dr Katarzyna Majecka

665 54 87

Muzeum Przyrodnicze

 

mgr Barbara Loga

665 54 89

Muzeum Przyrodnicze

 

 

 

 

Tematyka badań

 • Ekologia ewolucyjna: ekologiczne i ewolucyjne kształtowanie zmienności genetycznej, morfologicznej i funkcjonalnej w populacjach zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i owadów.
 • Ekologia populacyjna ptaków w oparciu o długoterminowe badania dziuplaków wtórnych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych.
 • Biologia rozrodu i fenologia ptaków- strategie życiowe.
 • Pasożyty ptaków.
 • Podstawy ekologiczne ochrony ptaków i owadów.
 • Relacje ekologiczne między ptakami owadożernymi i ich bazą pokarmową.
 • Wpływ antropogennych zanieczyszczeń środowiska na populacje ptaków i indywidualne wskaźniki fizjologiczne.
 • Faunistyka, ekologia i etologia owadów (Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera i Trichoptera).
 • Entomologia kryminalistyczna.

Realizowane projekty

 • Projekt finansowany przez NCN  - Wpływ zapasożycenia gniazd na kondycję fizjologiczną piskląt sikory bogatki 2017-2019
 • Wpływ czynników termicznych oraz typów zabudowy na skład gatunkowy i dynamikę sezonową nekrofagicznych plujkowatych (Diptera: Calliphoridae) Łodzi
 • Wpływ eksperymentalnej zmiany warunków rozwoju piskląt na kondycję fizjologiczną sikor bogatki (Parus major) i modrej (Cyanistes caeruleus)
 • Biologia populacyjna dziuplaków wtórnych w środowiskach leśnych i parkowych
 • koordynowanie realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci unijnego projektu pt. "Praktyka zawodowa atutem wykształconych absolwentów ochrony środowiska” 2002-2005
 • “Fauna Europaea” 2002
 • “Ecological description of natural water systems in central Poland” 1998-2000
 • „Hydraulics and macroinvertebrates” 1992-95

 

Współpraca

 

Usługi/Ekspertyzy

 • Ekspertyzy entomologiczne dotyczące gatunków objętych ochroną oraz uznawanych za szkodliwe m. in. dla Lasów Państwowych, Urzędu Miasta Łodzi i Straży Pożarnej.
 • Ekspertyzy muzealnicze i dotyczące okazów zoologicznych dla służb granicznych i sądownictwa.
 • Ekspertyzy dotyczące ptaków.

Wybrane publikacje

 • Adam Kaliński, Jarosław Wawrzyniak, Mirosława Bańbura, Joanna Skwarska, Piotr Zieliński, Michał Glądalski, Jerzy Bańbura. 2014. Does the threat of European Pine Marten (Martes martes) predation influence the height of nests built by Blue Tits (Cyanistes caeruleus) and Great Tits (Parus major)? Avian Biology Research 7: 83-90.

 

 • Michał Glądalski, Mirosława Bańbura, Adam Kaliński, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Jerzy Bańbura. 2014. Extreme weather event in spring 2013 delayed breeding time of Great Tit and Blue Tit. International Journal of Biometeorology 58: 2169-2173.

 

 • Adam Kaliński, Mirosława Bańbura, Michał Glądalski, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Iwona Cyżewska, Jerzy Bańbura. 2014. Landscape patterns of variation in blood glucose concentration of nestling blue tits (Cyanistes caeruleus). Landscape Ecology 29: 1521-1530.

 

 • Marcin Markowski, Mirosława Bańbura, Adam Kaliński, Janusz Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Jerzy Bańbura. 2014. Spatial and Temporal Variation of Lead, Cadmium, and Zinc in Feathers of Great Tit and Blue Tit Nestlings in Central Poland. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 67: 507-518.

 

 • Michał Glądalski, Mirosława Bańbura, Adam Kaliński, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Iwona Cyżewska, Jerzy Bańbura. 2015. Inter-annual and inter-habitat variation in breeding performance of Blue Tits (Cyanistes caeruleus) in central Poland. Ornis Fennica 92: 34-42.

 

 • Adam Kaliński, Mirosława Bańbura, Michał Glądalski, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Iwona Cyżewska, Jerzy Bańbura. 2015. Long-term variation in blood glucose concentration in nestling Great Tits (Parus major)  Avian Biology Research 8: 129-137.

 

 • Adam Kaliński, Mirosława Bańbura, Michał Glądalski, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Iwona Cyżewska, Jerzy Bańbura. 2015. Long-term variation in hemoglobin concentration in nestling great tits Parus major. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology 185: 9-15.

 

 • Jarosław Wawrzyniak, Adam Kaliński, Michał Glądalski, Mirosława Bańbura, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Piotr Zieliński, Iwona Cyżewska, Jerzy Bańbura. 2015. Long-term variation in laying date and clutch size of the Great Tit Parus major in central Poland: A comparison between urban parkland and deciduous forest. Ardeola 62: 311-322.

 

 • Michał Glądalski, Joanna Skwarska, Adam Kaliński, Mirosława Bańbura, Marcin Markowski, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Jerzy Bańbura. 2015. Patterns of year-to-year variation in haemoglobin and glucose concentrations in the blood of nestling Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca. Journal of Ornithology 156: 811-817.

 

 • Joanna Skwarska, Adam Kaliński, Jarosław Wawrzyniak, Mirosława Bańbura, Michał Glądalski, Marcin Markowski, Piotr Zieliński, Anna Bańbura, Jerzy Bańbura. 2015. Variation in egg sizes of Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca in central Poland: a long-term decreasing trend. Acta Ornithologica 50: 85-94.

 

 • Marcin Markowski, Mirosława Bańbura, Michał Glądalski, Adam Kaliński, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Jerzy Bańbura. 2015. Variation in haematocrit of nestling Blue Tits (Cyanistes caeruleus) in central Poland. Avian Biology Research 8: 179-184.

 

 • Michał Glądalski, Mirosława Bańbura, Adam Kaliński, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Jerzy Bańbura. 2016. Effects of extreme thermal conditions on plasticity in breeding phenology and double-broodedness of Great Tits and blue Tits in central Poland in 2013 and 2014. International Journal of Biometeorology 60: 1795-1800.

 

 • Michał Glądalski, Mirosława Bańbura, Adam Kaliński, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Dorota Mańkowska, Jerzy Bańbura. 2016.

 

 • Effects of human-related disturbance on breeding success of urban and non-urban blue tits (Cyanistes caeruleus). Urban Ecosystems 19: 1325-1334.

 

 • Michał Glądalski, Mirosława Bańbura, Adam Kaliński, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Iwona Cyżewska, Jerzy Bańbura. 2016. Effects of nest characteristics on reproductive performance in Blue Tits Cyanistes caeruleus and Great Tits Parus major. Avian Biology Research 9: 37-43.

 

 • Michał Glądalski, Jarosław Wawrzyniak, Mirosława Bańbura, Adam Kaliński, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Piotr Zieliński, Jerzy Bańbura. 2016. Long-term changes in population density of nest-box breeding Great Tits and Blue Tits in two contrasting habitats in central Poland. Polish Journal of Ecology 64: 399-408.

 

 • Adam Kaliński, Mirosława Bańbura, Michał Glądalski, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Iwona Cyżewska, Jerzy Bańbura. 2016. Relationship between blood haemoglobin and glucose concentrations in adult Great Tits (Parus major) and Blue Tits (Cyanistes caeruleus). Avian Biology Research 9: 152-158.

 

 • Michał Glądalski, Mirosława Bańbura, Adam Kaliński, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Jerzy Bańbura. 2016. Spatial variation in haemoglobin concentration of nestling Blue Tits (Cyanistes caeruleus): a long-term perspective. Journal of Ornithology 157: 591-598.

 

 • Michał Glądalski, Mirosława Bańbura, Adam Kaliński, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Iwona Cyżewska, Jerzy Bańbura. 2017. Differences in the breeding success of Blue Tits Cyanistes caeruleus between a forest and an urban area: a long-term study. Acta Ornithologica 52: 59-68.

 

 • Adam Kaliński, Mirosława Bańbura, Michał Glądalski, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Jerzy Bańbura. 2017. Relationships between nestling hemoglobin concentration and brood performance until fledging in Great Tits Parus major and Blue Tits Cyanistes caeruleus. Acta Ornithologica 52: 141-148.

 

 • Adam Kaliński, Mirosława Bańbura, Michał Glądalski, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Jerzy Bańbura. 2017. Spatial and temporal variation in triglyceride concentration in the blood of nestling Blue Tits Cyanistes caeruleus. Avian Biology Research 10: 63-68.

 

 • Mirosława Bańbura, Michał Glądalski, Adam Kaliński, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Jerzy Bańbura. 2018. A consistent long-lasting pattern of spatial variation in egg size and shape in blue tits (Cyanistes caeruleus). Frontiers in Zoology 15: 1-10.

 

 • Michał Glądalski, Mirosława Bańbura, Adam Kaliński, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jarosław Wawrzyniak, Piotr Zieliński, Jerzy Bańbura. 2018. Hatching delays in great tits and blue tits in response to an extreme cold spell: a long-term study International Journal of Biometeorology 62: 1437-1445.

 

 • Michał Glądalski, Adam Kaliński, Jarosław Wawrzyniak, Mirosława Bańbura, Marcin Markowski, Joanna Skwarska, Jerzy Bańbura. 2018. Physiological condition of nestling great tits Parus major in response to experimental reduction in nest micro- and macro-parasites. Conservation Physiology 6
 • Kaliński A., M. Markowski, M. Bańbura, W. Mikus, J. Skwarska, J. Wawrzyniak, M. Gladalski, P. Zieliński & J. Bańbura. 2011. Weak correlation between haemoglobin concentration and haematocrit of nestling Great Tits Parus major and Blue Tits P. caeruleus. Ornis Fennica 88: 234-240.
 • Majecka K., Majecki J., Walaszek A.. 2011. Important life history traits of Chaetopteryx villosa (Fabricius, 1798)(Trichoptera, Limnephilidae). Proceedings of 13th International Symposium on Trichoptera. Zoosymposia, 288–296.

 

 • Nadolski J., Bańbura J. 2010. A method for simple assessment of cold sensitivity in insects. Pol. J. Ecol. 58: 187-190.

 

 • Bańbura M., Sulikowska-Drozd A., Kaliński A.,  Skwarska J., Wawrzyniak J., Kruk A., Zieliński P., Bańbura J. 2010. Egg size variation in Blue Tits Cyanistes caeruleus andGreat Tits Parus major in relation to habitat differences in snail abundance. Acta Ornithol. 45: 121-129.

 

 • Adamou A. E., Kouidri M., Chabi Y., Skwarska J., Bańbura J. 2009. Egg size variation and breeding characteristics of the Black-winged Stilt  Himantopus  himantopus in a Saharian oasis. Acta Ornithol. 44: 1-7.

 

 • Kaliński A., Wawrzyniak J., Bańbura M., Skwarska J., Zieliński P., Bańbura J. 2009.Haemoglobin concentration and body condition of nestling Great Tits Parus major : a comparison of first and second broods in two contrasting seasons. Ibis: 151: 667–676.

 

 • Bakaria F., Benyacoub S., Gauthier-Clerc M., Bańbura J.  2009. Long-term changes in the size, structure and location of Whiskered Tern Chlidonias hybrida (L.) nests in deteriorating environmental conditions of a North African lake. Pol. J. Ecol. 57: 749-759.

 

 • Bańbura J., Skwarska J., Kaliński A., Wawrzyniak J., Słomczyński R., Bańbura M., Zieliński P. 2008. Effects of brood size manipulation on physiological condition of nestling Blue Tits Cyanistes caeruleus. Acta Ornithol. 43: 129-138.

 

 • Bańbura J., Bańbura M., Kaliński A., Skwarska J., Słomczyński R., Wawrzyniak J., Zieliński P. 2007. Habitat and year-to-year variation in haemoglobin concentration in nestling blue tits Cyanistes caeruleus. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 148: 572-577.

 

 • Marciniak B., Nadolski J., Nowakowska M., Loga B., Bańbura J. 2007.Habitat and annual variation in arthropod abundance affects Blue Tit Cyanistes caeruleus reproduction. Acta Ornithologica 42: 53-62.

 

 • Nadolski J., Skwarska J.,Kaliński A., Bańbura M., Śniegula R.., Bańbura J. 2006. Blood parameters as consistent predictors of nestling performance in great tits (Parus major) in the wild. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 143: 50-54.

 

 • Słomczyński R., Kaliński A., Wawrzyniak J., Bańbura M., Skwarska J., Zieliński P., Bańbura J. 2006. Effects of expermental reduction in nest micro-parasite and macro-parasite loads on nestling hemoglobin level in blue tits Parus caeruleus. Acta Oecologica 30: 223-227.

 

 • Bańbura J. 2006. Creationists pose political, not scientific, threat. Nature 444: 681.
   
 • Sakraoui R., Dadci W., Chabi Y, Bańbura J.2005. Breeding biology of Barn Swallows Hirundo rustica in Algeria, North Africa. Ornis Fennica 82: 33-43.

 

 • Bargiel R and Bańbura J. 2003. Last eggs in White-winged Tern are not smallest; are Marsh Terns different from other Larids? Waterbirds 26: 457-461.

 

 • Bańbura, J., Perret P., Blondel J., Sauvages A., Galan M.-J., Lambrechts, M. 2001. Sex differences in parental care in a Corsican Blue Tit Parus caeruleus population. Ardea 89: 517-526.

 

 • Bańbura J., Lambrechts M.M., Blondel J., Perret P., Cartan-Son M. 1999. Food handling time of Blue Tit chicks: constraints and adaptation to different prey types. J. Avian Biol. 30: 263-270.

 

 • Majecki J., Majecka K. 1998. Predation of Oligotricha striata (Trichoptera, Phryganeidae) larvae on amphibian eggs. Amphibia - Reptilia 19: 230-233.

 

 • Bańbura J., Blondel J., de Wilde-Lambrechts H., Galan M.-J., Maistre M. 1994.  Nestling diet variation in an insular Mediterranean population of blue tits Parus  caeruleus: effects of years, territories and individuals. Oecologia 100: 413-420.

 

 • Bańbura J. 1994. A new model of lateral plate morph inheritance in the threespine  stickleback, Gasterosteus aculeatus. Theor. Appl. Genet. 88: 871-876.

 

 

 

Tematyka prac dyplomowych

Prace licencjackie (przeglądowe i teoretyczne) z obszaru ornitologii, entomologii, zoologii, ekologii i ochrony zwierząt. Przykładowe tematy:

 • Ochrona ptaków reprezentujących różne strategie rozrodcze
 • Okresy wrażliwości ptaków na penetrację środowisk lęgowych
 • Specjacja jako ewolucyjne źródło wielkoskalowej różnorodności biologicznej
 • Naturalne i związane z człowiekiem powody wymierania gatunków
 • Rozmieszczenie gniazd os społecznych na terenach zurbanizowanych
 • Waloryzacja przyrodnicza terenu na podstawie charakterystyki fauny motyli
 • Ochrona zwierząt z perspektywy ekologii behawioralnej
 • Zachowania budowlane larw chruścików (Trichoptera).
 • Zachowania pokarmowe larw chruścików (Trichoptera).
 • Zjawisko diapauzy u owadów ze szczególnym uwzględnieniem owadów z rzędu Trichoptera.
 • Chruściki (Trichoptera) źródeł Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
 • Rola doboru płciowego w procesie powstawania gatunków.
 • Zróżnicowanie gatunkowe owadów z rzędu Trichoptera jako wskaźnik kondycji ekologicznej ekosystemu.
 • Wpływ plejstoceńskie zlodowaceń na biogeografię owadów wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem plemienia Chaetopteryginii (Limnephilidae: Trichoptera).
 • Ewolucja skrzydeł u owadów.

Prace magisterskie (ze znaczącą składową empiryczną) z zakresu ekologii ptaków i owadów, zazwyczaj związane z badaniami aktualnie prowadzonymi przez zespół Katedry i Muzeum. Wybrane aspekty behawioru koni, psów i kotów.  Mile widziana i wspierana realizacja indywidualnych, oryginalnych pomysłów magistrantów.  

Przykładowe tematy:

 • Zróżnicowanie poziomu hemoglobiny u piskląt sikory bogatki Parus major w stosunku zróżnicowania obfitości pokarmu w dwóch kontrastujących środowiskach
 • Wieloletnie zróżnicowanie środowiskowe wielkości zniesienia u sikory modrej Cyanistes caeruleus
 • Wieloletnie zróżnicowanie środowiskowe wielkości zniesienia u sikory bogatki Parus major
 • Wpływ względnej masy ciała piskląt sikor modrej Cyanistes caeruleus i bogatki Parus major na szanse przeżycia do momentu opuszczenia gniazda
 • Wieloletnia dynamika użytkowania indywidualnych skrzynek lęgowych przez dziuplaki wtórne
 • Zagęszczenie sikor modrej Cyanistes caeruleus i bogatki Parus major w lesie liściastym, na tle rozmieszczenia skrzynek lęgowych i dziupli naturalnych

 

 

Materiały dla studentów

Przydatne linki

Galeria zdjęć